Савченко Олександр Олександрович

Савченко А АПриймальня: 7-33-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради

 

Обов’язки керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Савченко Олександра Олександровича

 

1. Затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

2. Забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між структурними підрозділами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.

3. Здійснює організаційне, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчих органів Лисичанської міської ради.

4. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису виконавчих органів ради.

5. Організовує підготовку засідань виконавчого комітету міської ради

та апаратних нарад керівників виконавчих органів міської ради.

6. Забезпечує розробку планів роботи виконавчого комітету, контролює хід їх виконання.

7. Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого комітету ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

8. Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

9. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

10. Контролює виконання рішень виконавчого комітету ради, регламенту роботи виконавчого комітету.

11. Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень виконавчого комітету ради, дотримання порядку роботи з документами.

12. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчих органах ради.

13. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем.

14. Забезпечує розробку і виконання річних та перспективних планів ремонту приміщень ради; проведення робіт з благоустрою та озеленення внутрішньої території.

15. Забезпечує проведення масових заходів.

16. Здійснює контроль дотримання порядку забезпечення доступу до публічної інформації в виконавчих органах міської ради.

17. Координує роботу щодо захисту персональних даних у міській раді.

18.Організовує розробку проектів кошторису адміністративно-господарських витрат та вносить відповідні пропозиції керівництву ради, бере участь у контролі за виконанням кошторисів адміністративно-господарських витрат.

19. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчих органів ради.

20. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у виконавчих органах ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

21. Забезпечує планування і здійснення евакуаційних заходів.

22. Координує роботу з підготовки подань до нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нагородами обласної ради та облдержадміністрації, на присвоєння почесних звань України і звання Почесний громадянин м. Лисичанська, нагородження заохочувальними відзнаками міського голови, виконавчого комітету міської ради.

23. Координує роботу:

  • — загального відділу;
  • — відділу по роботі з листами та зверненнями громадян;
  • — відділу комп’ютерного забезпечення;
  • — архівного відділу;
  • — трудового архіву;
  • — господарського сектору.

24. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

25. Очолює і координує роботу робочих органів міської ради та її виконавчого комітету (комісій, координаційних рад і т.д.).

26. Забезпечує взаємодію виконавчих органів міської ради з підприємствами, установами, організаціями міста з питань що належать до його компетенції.

27. Працює з мобілізаційними документами щодо організації роботи в особливий період, виконання мобілізаційних завдань.

28. Виконує інші обов’язки, покладені на нього міським головою.

29. У разі відсутності, розпорядженням міського голови призначається виконуючий обов’язки з числа заступників міського голови.