Звіт про виконання міського бюджету станом на 31.05.2019

2019
04.06.2019

Станом на 31.05.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 355 826,3 тис. грн. Касові видатки склали 322 239,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 105 360,0 тис. грн., або 32,7 % від загального обсягу витрат;

— на охорону здоров’я — 47 847,7 тис. грн., або 14,9%;

— на соціальний захист населення — 120 242,1 тис. грн., або 37,3 %;

— на культуру і мистецтво — 7 881,5 тис. грн., або 2,4%;

— на фізичну культуру та спорт — 3 206,8 тис. грн., або 1,0%;

— на органи місцевого самоврядування — 25 212,0 тис. грн., або 7,8 %;

— на житлово-комунальне господарство — 5 233,7 тис. грн., або 1,6 %;

— на економічну діяльність — 5 811,9тис. грн., або 1,8%;

— на інші видатки — 207,4 тис. грн., або 0,1%;

— на міжбюджетні трансферти — 1236,7тис. грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями 153 141,9 тис. грн., або 47,5% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 118 159,6 тис. грн., або 36,7%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 25 143,8 тис. грн., або 7,8%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1236,7 тис. грн., або 0,4%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 9 507,6 тис. грн., або 3,0%;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 300,6 тис. грн., або 0,7%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1367,0 тис. грн., або 0,4%;

— на продукти харчування — 7 191,6 тис. грн., або 2,2%;

— на інші видатки — 4191,0 тис. грн., або 1,3%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 31.05.2019 року такі видатки складають 6 937,2 тис. грн., у тому числі по галузях:

— на органи місцевого самоврядування 484,0 тис. грн., або 7,0%;

— на освіту 1220,8 тис. грн., або 17,6%;

— на охорону здоров’я 791,4 тис. грн., 11,4%;

— на культуру та мистецтво 347,5 тис. грн., або 5,0%;

— на житлово-комунальне господарство 1 252,3тис. грн., або 18,0%;

— на економічну діяльність — 2 801,2 тис. грн., або 40,4%;

— на міжбюджетні трансферти — 40,0 тис. грн., або 0,6.

Начальник фінансового управління О.Сапегина