Звіт про виконання міського бюджету станом на 01.07.2019

2019
02.07.2019

Станом на 01.07.2019 року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 425 362,5 тис. грн. Касові видатки склали 388 393,8 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 138 667,4 тис. грн., або 35,7 % від загального обсягу витрат;

· на охорону здоров’я — 58 325,2 тис. грн., або 15,0%;

· на соціальний захист населення — 133 176,4 тис. грн., або 34,3 %;

· на культуру і мистецтво — 9 726,1 тис. грн., або 2,5%;

· на фізичну культуру та спорт — 3 766,0 тис. грн., або 0,9%;

· на органи місцевого самоврядування — 30 062,6 тис. грн., або 7,7 %;

· на житлово-комунальне господарство — 6 082,2 тис. грн., або 1,6 %;

· на економічну діяльність — 6 860,1тис. грн., або 1,8%;

· на інші видатки — 243,7 тис. грн., або 0,1%;

· на міжбюджетні трансферти — 1484,1тис. грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями 201 751,9 тис. грн., або 51,9% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — и130 655,2 тис. грн., або 33,6%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 26 802,1 тис. грн., або 6,9%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1484,1 тис. грн., або 0,4%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 10 873,6 тис. грн., або 2,8%;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 571,2 тис. грн., або 0,7%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1911,4 тис. грн., або 0,5%;

— на продукти харчування — 8 194,2 тис. грн., або 2,1%;

— на інші видатки — 4 150,1 тис. грн., або 1,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 01.07.2019 року такі видатки складають 11 442,7 тис. грн., у тому числі по галузях:

— на органи місцевого самоврядування 607,8 тис.грн., або 5,3%;

— на освіту 2 159,5 тис. грн., або 18,9%;

— на охорону здоров’я 819,1 тис. грн., або 7,2%;

— на культуру та мистецтво 653,6 тис. грн., або 5,7%;

— На фізичну культури і спорт 8,3тис. грн., або 0,1%;

— на житлово-комунальне господарство 2 683,5тис. грн., або 23,4%;

— на економічну діяльність — 2 801,2 тис. грн., або 24,5%;

— на інші заходи громадського порядку та безпеки — 173,9 тис. грн., або 1,5%;

— на міжбюджетні трансферти — 1 535,8 тис. грн., або 13,4%.

Начальник фінансового управління О.Сапегина