Звіт про виконання міського бюджету станом на 22.10.2020

2020
23.10.2020

Станом на 22.10.2020 року до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло всього доходів 494 984, 183 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів 228 273,794тис.грн., у тому числі:

Базова дотація — 6 058,133 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 101 942,300 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 22 205,400 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 5 880,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 7 331,832 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 553,369 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти) — 813,285 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 087,252 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ( на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» — 1 928,172 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) — 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індивідуального захисту та швидких тестів) — 200, 000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином)- 2 288,814тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) — 1062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 10 000,000 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 670,120 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 4,930 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету −1 566,473 тис. грн.

Касові видатки склали 381 157,6 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 211 980,5 тис. грн., або 55,6 % від загального обсягу витрат:

— на охорону здоров’я — 42 261,9 тис. грн., або 11,1%;

— на соціальний захист населення — 10 907,3 тис. грн., або 2,9 %;

— на культуру і мистецтво — 14 588,7 тис. грн., або 3,8%;

— на фізичну культуру та спорт — 6 748,3 тис. грн., або 1,8%;

— на органи місцевого самоврядування — 54 856,2 тис. грн., або 14,4 %;

— на житлово-комунальне господарство — 26 506,7 тис. грн., або 6,9 %;

— на економічну діяльність — 9 498,2 тис. грн., або 2,5%;

— на інші видатки — 756,1 тис. грн., або 0,2%;

— на міжбюджетні трансферти — 3 053,7 тис. грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями — 295 890,8 тис. грн., або 77,6% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 6 996,5 тис. грн., або 1,8%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 21 089,8 тис. грн., або 5,5%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —

2 900,0 тис. грн., або 0,8%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 29 835,5 тис. грн., або 7,8 %;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 5 342,3 тис. грн., або 1,4%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 914,3 тис. грн., або 0,5%;

— на продукти харчування — 5 655,8 тис. грн., або 1,5%;

— на оплату послуг (крім комунальних) — 10 473,8 тис. грн., або 2,8%;

— на інші видатки — 905,1 тис. грн., або 0,2%;

— капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн., або 0,1%

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 22.10.2020 року такі видатки складають 35 959,3 тис. грн., у тому числі по галузі:

— освіта — 81,3 тис. грн., або 0,2%;

— охорона здоров’я — 8 012,8 тис. грн., або 22,3%;

— соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 331,8 тис. грн., або 20,4%;

— житлово-комунальне господарство — 426,4тис.грн., або 1,2%;

— будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 730,7 тис. грн., або 4,8%;

— будівництво освітніх установ та закладів 654,3 тис. грн., або 1,8%;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 10 600,6 тис. грн, або 29,5%;

— розроблення схем планування та забудови територій — 1 244,8 тис. грн., або 3,5%;

— реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис. грн., або 10,8%;

— заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн., або 0,7 %.

— міжбюджетні трансферти — 1 727,4тис.грн., або 4,8%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина