Звіт про виконання міського бюджету станом на 30.11.2020

2020
01.12.2020

Станом на 30.11.2020 до бюджету міста Лисичанськ по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 557 173,728 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 252 002,637 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 75 169,600 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 112 468,700 тис. грн.

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 22 205,400 тис. грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 6 468,000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 — 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 — 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 7 331,832 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 932,343 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 672,174 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду(ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти) — 813,285 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 2 240,336 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на закупівлю засобів навчання, та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа» — 2 514,901 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції (видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) — 680,780 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (на придбання засобів індивідуального захисту та швидких тестів) — 200, 000 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопремином) — 2 617,945 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (оплата праці з нарахуванням) — 1 062,933 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 10 000,000 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 3 052,732 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 5,203 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету −1 566,473 тис. грн.

Касові видатки склали 450 463,5 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 250 958,9 тис. грн., або 55,7 % від загального обсягу витрат:

— на охорону здоров’я — 44 043,1 тис. грн., або 9,8%;

— на соціальний захист населення — 13 244,3 тис. грн., або 3,0 %;

— на культуру і мистецтво — 17 675,5 тис. грн., або 3,9%;

— на фізичну культуру та спорт — 8 225,1 тис. грн., або 1,8%;

— на органи місцевого самоврядування — 65 499,3 тис. грн., або 14,5 %;

— на житлово-комунальне господарство — 34 799,7 тис. грн., або 7,7 %;

— на економічну діяльність — 11 071,4 тис. грн., або 2,5%;

— на інші видатки — 1 442,1 тис. грн., або 0,3%;

— на міжбюджетні трансферти — 3 504,1 тис. грн., або 0,8%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

— на оплату праці з нарахуваннями — 344 711,7тис.грн., або 76,6% від загального обсягу витрат;

— на виплату видатків із соціального забезпечення — 8 331,6 тис. грн., або 1,8%;

— на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 22 353,6 тис. грн., або 5,0%;

— на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів —

3 350,4 тис. грн., або 0,7%;

— на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 38 735,2 тис. грн., або 8,6 %;

— на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 8 882,5 тис. грн., або 2,0%;

— на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 2 724,0 тис. грн., або 0,6%;

— на продукти харчування — 7 294,9 тис. грн., або 1,6%;

— на оплату послуг (крім комунальних) — 12 820,5 тис. грн., або 2,9%;

— на інші видатки — 1105,4 тис. грн., або 0,1%;

— капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів — 153,7 тис. грн., або 0,1%

До спеціального фонду надійшла інша субвенція з місцевого бюджету на придбання комбінованої машини з мулососним та каналопромивочним обладнанням у сумі 2 905,0 тис. грн.

Здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.11.2020 року такі видатки складають 50 451,3 тис. грн., у тому числі по галузі:

— на органи місцевого самоврядування — 37,5 тис. грн., або 0,1%

— освіта — 705,8 тис. грн., або 1,4%;

— охорона здоров’я — 10 625,8 тис. грн., або 21,1%;

— соціальний захист та соціальне забезпечення — 7 317,0 тис. грн., або 14,5%;

— культура і мистецтво — 48,6 тис. грн., або 0,1%;

— фізична культура і спорт — 133,3тис.грн., або 0,3см;

— житлово-комунальне господарство — 426,4 тис. грн., або 0,8%;

— проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа — 1926,8тис.грн., або 3,8%;

— будівництво об`єктів житлово-комунального господарства — 1 836,6 тис. грн., або 3,6%;

— будівництво освітніх установ та закладів 2 843,8 тис. грн., або 5,6%;

— будівництво інших об’єктів комунальної власності — 30,1тис.грн., або 0,1%;

— внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 16 152,9 тис. грн, або 32,0%;

— розроблення схем планування та забудови територій — 1 586,1 тис. грн., або 3,1%;

— реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 3 891,8 тис. грн., або 7,7%;

— заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха — 257,4 тис. грн., або 0,5 %;

— міжбюджетні трансферти — 2 606,8 тис. грн., або 5,2%.

— охорона та раціональне використання природних ресурсів — 24,6тис. грн., або 0,1%.

Начальник фінансового управління Ольга САПЕГИНА