Звіт про стан виконання міського бюджету станом на 30.04.2015 року включно

2016
05.05.2015

Станом на 30.04.2015року до бюджету міста Лисичанська по загальному фонду з урахуванням трансфертів надійшло 125 899,7 тис.грн

Касові видатки склали 114 064,2 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 33 368,5 тис.грн. або 29,2% від загального обсягу витрат,

За економічною структурою видатків на оплату праці з нарахуваннями спрямовано 53 742,4 тис.грн, або 47,1% від загального обсягу витрат, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 15 009,5 тис.грн, або 13,2%, на виплату видатків із соціального забезпечення — 40 585,6 тис.грн, або 35,6%, на поточні трансферти підприємствам — 2 000,5 тис.грн, або 1,7%, на трансферти органам державного управління іншого рівня 455,1 тис.грн, або 0,4%, на придбання медикаментів 210,9тис.грн, або 0,2%, на придбання продуктів харчування — 610,8 тис.грн, або 0,5%, на придбання предметів, матеріалів 451,6 тис. грн 0,4%, на оплату послуг — 940,0 тис.грн, або 0,8%, на інші видатки —57,8 тис.грн, або 0,1%.

Крім того, видатки здійснювались за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.04.2015року включно касові видатки по бюджету розвитку складають 3 961,0тис.грн, у тому числі по галузях:

У тому числі капітальні ремонти та реконструкції складають 3 254,6 тис.грн, або 82,2%.

Начальник фінансового управління М.Г.Солодовник