• Лисичанське міське відділення управління виконавчої дирекції
 • Фонду Соціального страхування України у Луганській області
 • Адреса: вул. ім. В.Сосюри, 347, м.Лисичанськ, Луганська область, 93113
 • Телефон: (06451) 4-27-86
 • E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 • Начальник Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції ФСС України у Луганській області Побирохіна Інна Костянтинівна
 

Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2015 рік

Підводячи підсумки роботи і виконання бюджету за 2015 рік Лисичанська міська виконавча дирекція ВД ЛОВ ФСС з ТВП повідомляє, що станом на 01.01.2016 року на обліку в дирекції знаходяться 2069 страхувальників, в т. ч. 19 страхувальників на добровільних засадах.

Головним завданням Лисичанської міської виконавчої дирекції було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви-розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочим органом відділення Фонду, фінансування на виплати допомог проведено у терміни передбачені законодавством.

Подробнее...

Тимчасовий розпис доходів і видатків

Лисчанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на І квартал 2016 року

Подробнее...

Щодо призначення матеріального забезпечення на підставі листків непрацездатності, виданих закладами охорони здоров'я, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей

У зв’язку із зверненнями страхувальників та застрахованих осіб з питань призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах на підставі листків непрацездатності, які видані закладами охорони здоров’я, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, Лисичанська міська виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду повідомляє наступне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» від 07.11.2014 р. № 595 міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям необхідно було до 1 грудня 2014 року забезпечити переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Подробнее...

Щодо оформлення листка непрацездатності

У зв’язку зі зверненнями страхувальників щодо оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами повідомляємо наступне:

— відповідно до листа-роз’яснення Департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2015 р. № 04.02.24-58/3354-15/23352 листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після) згідно з п.п.6.1 п.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455.

Подробнее...

Про відновлювальне лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів

Відповідно до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 № 12, передбачено отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортних послуг: комплексного лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань з максимальним використанням природних лікувальних ресурсів, фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури та забезпечення належних культурно-побутових умов на базі санаторно-курортних закладів, розташованих на територіях курортів державного та місцевого значення або в лікувально-оздоровчих місцевостях, за пред’явленням путівки на санаторно-курортне лікування (далі — путівка).

Подробнее...

Про подання звітності по коштах Фонду

Лисичанська міська ВД ЛОВ ФСС з ТВП нагадує, що згідно Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановою від 18.01.2011 р. № 4 із внесеними змінами, страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність в термін не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця, а саме:

— за 2015 рік — з 01 по 20 січня 2016 року.

Звіти подаються щоквартально за формами Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатком 1 Порядку.

Подробнее...

Допомога по тимчасовій непрацездатності, викликаній алкогольним сп'янінням, Фондом не надається

Правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії працюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, охорони життя та здоров’я визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 23 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не надається у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням. Тобто відмова в призначенні матеріального забезпечення буде обґрунтованою лише у випадку, коли між вживанням алкоголю та отриманою травмою чи захворюванням існує прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Подробнее...

Кожна застрахована особа повинна відчути гарантований державний захист

Працюючі м. Лисичанська, м. Привілля та м. Новодружеська повинні вчасно та в повному обсязі одержувати матеріальне забезпечення від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тому, питання своєчасності подання заяв-розрахунків страхувальниками знаходиться на контролі в Лисичанській міській виконавчій дирекції Фонду.

У 2015 році значно покращено ситуацію з проходженням коштів через Головне управління Державної казначейської служби України в Луганській області. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-ти робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні.

Станом на 6 січня 2016 року на виплату державних соціальних гарантій, а це − допомоги по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності та пологах, на поховання, проведено фінансування по заявах-розрахунках, наданих страхувальниками, до 24 грудня 2015 року включно.

Подробнее...

Виплата допомоги по тимчасовій втраті працездатності при відновленні на роботі

У зв’язку із зверненнями страхувальників щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності працівнику, якого поновили на роботі, Лисичанська міська виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє наступне.

Частиною 11 статті 22 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 передбачено, що у разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої особи у період вирішення спору про незаконність її звільнення з роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за умови поновлення на роботі з дня винесення такого рішення відповідним органом.

Подробнее...

До уваги страхувальників!

Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Лисичанську Луганської області нагадує юридичним особам та фізичним особам — підприємцям про необхідність подання відомісті розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (далі відомість розподілу) до 25 січня 2016 року.

Також повідомляємо, що відповідно до статті 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» страхувальник несе відповідальність за несвоєчасне подання або неподання відомостей, встановлених цим Законом.

Подробнее...

Як правильно обмежити розмір допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю?

Багато питань виникає при розрахунку допомоги працівнику, який протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку має страховий стаж менше шести місяців, адже для них встановлені обмеження розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

Так, відповідно до п. 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок № 1266), затвердженого постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 439, сума допомоги для таких осіб визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць повинна становити:

Подробнее...

Еще статьи...

 1. Основні акценти нововведень при розрахунку матеріального забезпечення
 2. Граничні строки отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду
 3. Виплата матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду у разі звільнення працівника
 4. Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2015 року
 5. Свідоцтво про смерть, видане Російською Федерацією на території окупованого Криму, не є підставою для призначення допомоги на поховання на території України
 6. Про електронну петицію про відновлення надання соціальних послуг на санаторно-курортне лікування
 7. Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною під час відпустки не видається
 8. Тимчасовий розпис доходів і видатків
 9. Допомога з тимчасової непрацездатності виплачується за календарні дні
 10. Фондом забезпечується своєчасне фінансування матеріального забезпечення