Тимчасовий розпис доходів та видатків

Лисчанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 9 місяців 2016 року                                                                                                        

№ з/п

Показники

Всього        (тис. грн.)

1.

НАДХОДЖЕННЯ:

1.1

від часткової плати за путівки

0,0

1.2

інші надходження

60,0

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ:

60,0

2.

ВИТРАТИ:

2.1

по тимчасовій непрацездатності

19020,0

2.2

по вагітності та пологах

2075,0

2.3

на поховання

61,6

2.4

на оздоровчі заходи

0,0

2.5

організаційно-управлінські заходи

681,8

2.6

по виконанню обов´язків страховика

2,4

2.7

на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,5

ВСЬОГО ВИТРАТ:

21842,3

3.

Перерахування до Фонду

4.

Сума дотації із Фонду

21782,3

5.

Загальний фонд оплати праці без грошового забезпечення військовослужбовців, млн. грн.

880

Затверджено наказом виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21.06.2016 р. № 147-ос/сд.