Про застосування обмежень при розрахунку допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності та пологах

Лисичанська міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності звертає увагу на зміни, що відбулися в нарахуванні допомоги з тимчасової втрати працездатності та допомоги по вагітності та пологах у зв’язку зі змінами в Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загально обов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 1266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2015р. № 439).

Пунктом 29 вищезазначеного Порядку введені обмеження щодо нарахування сум допомоги, а саме якщо протягом дванадцяти місяців перед настанням страхового випадку за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахована особа має страховий стаж менше шести місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:

— допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

— допомоги по вагітності та пологах — виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Зауважимо, що до страхового стажу потрапить (строк), протягом якого особа підлягала соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, тобто за працівника сплачувався єдиний соціальний внесок . Повний місяць зараховується до страхового стажу, якщо єдиний соціальний внесок сплачений в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-XIV (в редакції Закону № 77-VІІІ від 28.12.2014року:

1. Страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності), включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

2. Страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше.

3. Страховий стаж обчислюється в місяцях.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків менша, ніж мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу та визначається у місяцях;

Св — сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

4. До страхового стажу прирівнюється трудовий стаж, набутий працівником за час роботи на умовах трудового договору (контракту) до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».

В.о.директора Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП Дергачова І.В.