Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2016 року

Фонд соціального страхування
28.10.2016

Підводячи підсумки роботи і виконання бюджету за 9 місяців 2016 року Лисичанська міська виконавча дирекція ВД ЛОВ ФСС з ТВП повідомляє, що станом на 01.10.2016 року на обліку в дирекції знаходяться 3923 страхувальників, у тому числі 1848 фізичних осіб (особисто).

Головним завданням Лисичанської міської виконавчої дирекції було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплату допомоги застрахованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви — розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочим органом відділення Фонду, фінансування на виплату допомоги проведено у терміни передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед страхувальниками зменшилися на 377,1 тис. грн. (з 999,2 до 622,1), або на 37,7%. На поточну дату ці платежі проходять протягом 4-8 робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомоги застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 9 місяців 2016 року надходження (доходи) бюджету відділення Фонду склали 308,2 тис. грн. (513,7% до плану), а витратна частина (видатки) — 14 239,6 тис. грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 64,8%.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по Лисичанській міській виконавчій дирекції Фонду за 9 місяців 2016 року склали (тис. грн.):

ДОХОДИ (надходження)

Стаття бюджету

План

Факт

Відсоток виконання

Інші надходження

60,0

308,2

513,7%

ВИТРАТИ

Тимчасова непрацездатність

19 020,0

11 366,8

59,8%

Вагітність та пологи

2 200,0

2 196,0

99,8%

Поховання

61,6

41,8

67,9%

Організаційно-управлінські заходи

681,8

624,8

91,6%

Витрати по виконанню обов’язків страховика

2,4

2,2

91,7%

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,5

0,0

0,0%

Інші витрати

0,0

8,0

0,0%

Всього витрат:

21 967,3

14239,6

64,8%

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги — 13 604,6 тис. грн. (або 95,5%), а серед них — виплати по тимчасовій непрацездатності (11 366,8 тис. грн.), що складає 79,8% до загальних витрат (14239,6 тис. грн.) та 83,6% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах за 9 місяців року використано 2 196,0 тис. грн. (на 402,7 тис. грн. більше, ніж за 9 місяців 2015 року), що обумовлено зростанням у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 15,7% та збільшенні кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 4,1%.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомогу у сумі 41,8 тис. грн., що на 8,8 тис. грн. менше, ніж за 9 місяців 2015 року. Сталось це у зв’язку із зменшенням (на 4) кількості таких випадків (з 23 до 19) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014 р. № 37, в поточному звітному періоді в міську виконавчу дирекцію за отриманням різних видів допомоги звернулися 4 особи, які переміщені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату таким особам виплачено допомоги на загальну суму 47,9 тис.грн. в тому числі: по тимчасовій непрацездатності — 31,5 тис. грн., по вагітності та пологах — 16,4 тис. грн.

У звітному періоді путівки на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів на утримання Лисичанської міської виконавчої дирекцій Луганського обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 91,6%, економія склала 57,0 тис. грн. та по статті бюджету «Витрати по виконанню обов’язків страховика» виконано на 93,7%, економія склала 0,2 тис. грн.

В.о. директора Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП І.В.Дергачова