Тимчасовий розпис доходів і видатків Лисчанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2016 рік

Фонд соціального страхування
28.10.2016

Тимчасовий розпис доходів і видатків Лисчанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2016 рік

№ з/п

Показники

Всього (тис. грн.)

Результат виконання бюджету за 2015 рік

-969,0

1.

НАДХОДЖЕННЯ:

1.1

від часткової плати за путівки

0,0

1.2

інші надходження

65,0

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ:

65,0

Всього доходів з урахуванням залишку на початок року:

-904,0

2.

ВИТРАТИ:

2.1

по тимчасовій непрацездатності

26376,0

2.2

по вагітності та пологах

2889,0

2.3

на поховання

85,8

2.4

на оздоровчі заходи

0,0

2.5

організаційно-управлінські заходи

973,2

2.6

по виконанню обов´язків страховика

4,5

2.7

на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,5

ВСЬОГО ВИТРАТ:

30330,0

3.

Перерахування до Фонду

4.

Сума дотації із Фонду

31234,0

5.

Загальний фонд оплати праці без грошового забезпечення військовослужбовців, млн. грн.

1256

Затверджено наказом виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 17.10.2016 р. № 271-ос/сд.