Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2016 рік

Підводячи підсумки роботи і виконання бюджету за 2016 рік Лисичанська міська виконавча дирекція ЛОВ ФСС з ТВП повідомляє, що станом на 01.01.2017 року на обліку в дирекції знаходяться 3898 страхувальників, у тому числі 1839 фізичних осіб (особисто).

Головним завданням Лисичанської міської виконавчої дирекції було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви — розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочим органом відділення Фонду, фінансування на виплати допомог проведено у терміни передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед страхувальниками зменьшились на 473,5 тис. грн. (з 999,2 до 525,7), або на 47,4%. На поточну дату ці платежі проходять протягом 4-8 робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 2016 рік надходження (доходи) бюджету відділення Фонду склали 318,3 тис. грн. (489,6% до плану), а витратна частина (видатки) — 17908,6 тис. грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 59,1%.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по Лисичанській міській виконавчій дирекції Фонду за 2016 рік склали (тис. грн.):

ДОХОДИ (надходження)

Стаття бюджету

План

Факт

Відсоток виконання

Інші надходження

65,0

318,3

489,6%

ВИТРАТИ

Тимчасова непрацездатність

26376,0

14152,0

53,7%

Вагітність та пологи

2859,0

2870,6

100,4%

Поховання

72,6

57,2

78,8%

Організаційно-управлінські заходи

973,2

818,1

84,1%

Витрати по виконанню обов’язків страховика

4,5

2,7

60,0%

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,5

0,0

0,0%

Всього витрат:

30286,8

17908,6

59,1%

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги — 17079,7 тис. грн. (або 95,4%), а серед них — виплати по тимчасовій непрацездатності (14152,0 тис. грн.), що складає 79,0% до загальних витрат (17908,6 тис. грн.) та 82,9% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах за 2016 рік використано 2870,6 тис. грн. (на 535,6 тис. грн. більше, ніж за 2015 рік), що обумовлено зростанням у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 16,6% та збільшенні кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 5,2%.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 57,2 тис. грн., що на 2,2 тис. грн. більше, ніж за 2015 рік. Сталось це у зв’язку із збільшенням (на 1) кількості таких випадків (з 25 до 26) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014 р. № 37, в поточному звітному періоді в міську виконавчу дирекцію за отриманням різних видів допомог звернулися 4 особи, які переміщені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату таким особам виплачено допомог на загальну суму 47,9 тис. грн. в тому числі: по тимчасовій непрацездатності — 31,5 тис. грн., по вагітності та пологах — 16,4 тис. грн.

У звітному періоді путівки на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів на утримання Лисичанської міської виконавчої дирекцій Луганського обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 84,1%, економія склала 155,1 тис. грн. та по статті бюджету «Витрати по виконанню обов’язків страховика» виконано на 60,0%, економія склала 1,8 тис. грн.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП Вікторія Масуліс