Додержання страхувальниками термінів призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особаму відповідності до законодавства

Питання щодо строків розгляду документів для призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, а саме, допомог по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, на поховання є одним із найважливіших.

Контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення або прийняття рішення про відмову в його призначенні покладено на комісію (уповноваженого) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Оплата днів тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів здійснюється за основним місцем роботи застрахованої особи та за місцем роботи за сумісництвом у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах розглядаються не пізніше десяти днів з дня їх надходження та виплачується застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) у найближчий після дня призначення допомоги строк, встановлений для виплати заробітної плати.

Допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником страхових коштів від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Повідомлення про відмову у призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження видається або надсилається заявникові не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення.

Звертаємо особливу увагу на те, що з 1 січня 2015 року статтею 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 передбачено граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення застрахованих осіб.

Так, матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виплачується в разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП Вікторія Масуліс