Як заповнити форму №Ф4-ФСС з ТВП, якщо у звітному періоді було повернення зайво нарахованих коштів

Фонд соціального страхування
01.04.2017

Лисичанська міська виконавча дирекція Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надає роз’яснення: якщо страхувальник, який виявив помилку (зайво нарахована та виплачена допомога) у раніше поданому ним звіті за формою №Ф4-ФСС з ТВП, повинен у наступному звітному періоді заповнювати звіт таким чином:

1) У разі якщо страхувальник відкоригував витрати, здійснені за рахунок коштів Фонду, та перерахував в повному обсязі до Фонду надлишково замовлені і отримані страхові кошти протягом звітного періоду, то у таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП:

— у рядку 14 слід зазначити суму перерахованих до Фонду коштів;

— у рядку 21 — відкориговану суму витрат за рахунок коштів Фонду, при цьому необхідно також відкоригувати відповідні рядки таблиці II;

— у рядку 6 залишається сума коштів, отриманих від Фонду;

— показники рядків 9 та 22 збігаються, а рядки 10 та 23 не заповнюються.

2) Якщо страхувальник відкоригував (в нашому випадку зменшив) витрати, здійснені за рахунок коштів Фонду, але не перерахував до Фонду надлишково замовлені і отримані страхові кошти протягом звітного періоду, то:

— у таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у рядку 21 слід зазначити відкориговану суму витрат за рахунок коштів Фонду. При цьому необхідно також відкоригувати відповідні рядки таблиці II;

— у рядку 6 таблиці I залишається сума коштів, отриманих від Фонду;

— показники рядків 9 та 22 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП не збігаються, а у рядку 23 наводяться дані про суму зобов’язань по страхових коштах, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду.

Під час заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП необхідно враховувати, що зобов’язання страхувальника або Фонду не можуть мати від’ємного значення.

Також, доводимо до відома, що у випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, у разі недоплати страхових внесків за період до 01.01.2011 р. та пені, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП Вікторія Масуліс