Про порядок та розмір допомоги на поховання

Фонд соціального страхування
27.04.2017

Одним із видів матеріального забезпечення, яке надається за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням з тимчасової втрати працездатності є допомога на поховання.

Правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування і гарантії громадян, які працюють, щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV (далі — Закон № 1105).

Відповідно до статті 20 Закону № 1105 за рахунок коштів Фонду надається допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Статтею 27 Закону № 1105 передбачено, що допомога на поховання за рахунок коштів Фонду надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:

— дружини (чоловіка);

— дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18-річного віку або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів із денною формою навчання — до 23 років;

— батька, матері;

— діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів для існування (одержували зарплату, пенсію тощо).

Допомога надається застрахованій особі, членові її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.

Статтею 30 Закону № 1105 передбачено, що матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначаються та надаються за основним місцем роботи (крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомоги по вагітності та пологах, які надаються за основним місцем роботи та за сумісництвом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України). Отже, допомога на поховання надається лише за основним місцем роботи.

Рішення про призначення допомоги на поховання приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради (ч. 3 ст. 31 Закону № 1105).

Допомога на поховання члена сім’ї застрахованої особи призначається на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи призначається (ч. 4 ст. 31 Закону № 1105).

З метою уникнення подвійної виплати допомоги на поховання застрахованої особи, до вказаних вище документів, потрібно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть. У разі реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад видається довідка для отримання допомоги на поховання, у якій зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові померлої особи; дата смерті; номер актового запису про смерть у відповідній книзі реєстрації актів цивільного стану; дата складання актового запису про смерть; найменування органу, що здійснив реєстрацію акту цивільного стану; місце смерті.

Отже, допомога на поховання у разі смерті застрахованої особи призначається члену її сім’ї або іншій юридичній чи фізичній особі, яка здійснила поховання, на підставі таких документів:

1. Оригіналу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або оригіналу довідки про смерть, виданої для отримання допомоги на поховання;

2. Копії свідоцтва про смерть (завірена страхувальником на підставі наданого оригіналу);

3. Копії документів, що підтверджують здійснення витрат на поховання (платіжні документи на витрати пов’язані з похованням, договір на надання послуг та інші) для юридичної чи фізичної особи, яка здійснила поховання і не є членом її сім’ї.

Слід також врахувати, що відповідно до частини 5 статті 32 Закону № 1105 допомога на поховання виплачується, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців із дня смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні.

Дванадцятимісячний період відлічується з дня смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні, зазначеного у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна подія (смерть застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні). Для обчислення періоду 12 календарних місяців беруть цілі місяці з 1 по 31 (30 або 28 (29) — для лютого) число.

Згідно з частиною 3 статті 32 Закону № 1105 допомога на поховання призначається не пізніше дня, що настає за днем звернення, і виплачується не пізніше наступного робочого дня після отримання страхувальником коштів від Фонду.

Статтею 34 Закону № 1105 передбачено, що фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення здійснюється робочими органами Фонду відповідно до Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22 грудня 2010 року № 26. Підставою для фінансування страхувальників робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком заява-розрахунок. Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників-роботодавців протягом 10 робочих днів після надходження заяви.

Допомога на поховання застрахованої особи або особи, яка перебувала на її утриманні, надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, установленого законом (стаття 28 Закону № 1105).

Додатково повідомляємо, що з 1 березня 2017 року розмір допомоги на поховання встановлений на рівні 4100,0 грн, відповідно до постанови правління Фонду «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 № 17(далі — Постанова № 17), яка була опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» № 63 (5932) від 4 квітня 2017 року. Протягом останніх п’яти років розмір допомоги на поховання становив 2200,0 грн.

При цьому звертаємо увагу, що згідно листа Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.04.2017 р. № 2.4-17-682, що приймання заяв—розрахунків на фінансування допомоги на поховання у розмірі 4100,00 грн., необхідно здійснювати з дати оприлюднення Постанови № 17, тобто з 04.04.2017 р. Роз’яснення щодо можливості фінансування допомоги на поховання у розмірі 4100,00 грн. з 01 березня 2017 р. та проведення її перерахунку за період з 01.03.2017 р. по 03.04.2017 р. буде надано після узгодження з Міністерством юстиції України, про що буде повідомлено додатково.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП ВікторіяМасуліс