Тимчасовий розпис доходів і видатків Лисчанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на І півріччя 2017 року

Тимчасовий розпис доходів і видатків Лисчанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на І півріччя 2017 року:

№ з/п

Показники

Всього

Результат виконання бюджету за 2016 рік

-176,0

1.

НАДХОДЖЕННЯ:

1.1

від часткової плати за путівки

0,0

1.2

інші надходження

50,0

ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ:

25,0

Всього доходів з урахуванням залишку на початок року

-126,0

2.

ВИТРАТИ:

2.1

по тимчасовій непрацездатності

11715,0

2.2

по вагітності та пологах

3751,0

2.3

на поховання

131,0

2.4

на оздоровчі заходи

0,0

2.5

організаційно-управлінські заходи

550,1

2.6

по виконанню обов´язків страховика

2,2

2.7

на виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

0,5

ВСЬОГО ВИТРАТ:

16149,8

3.

Перерахування до Фонду

4.

Сума дотації із Фонду

16275,8

5.

Загальний фонд оплати праці без грошового забезпечення військовослужбовців, млн. грн.

550,0

Затверджено наказом виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 06.03.2017 р. № 71-ос/сд.