Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах міста Лисичанськ - пріоритет діяльності Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

Фонд соціального страхування України постійно опікується проблемами людей, які в процесі трудової діяльності отримали травму чи професійне захворювання, надає їм матеріальне забезпечення, страхові виплати та соціальні послуги, запроваджує профілактичні заходи для подальшого запобігання страховим випадкам.

Лисичанське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі — Лисичанське міське відділення управління) постійно проводить аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності на підприємствах міста Лисичанськ та надсилає його до міської ради, Головного управління Держпраці у Луганській області, прокуратури міста та територіального об’єднання профспілки працівників вугільної промисловості.

У 2017 році порівняно з 2016 роком кількість взятих на облік актів про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 зменшилась на 42 % (з 62 до 36), а актів розслідувань причин виникнення професійних захворювань за формою П-4 — на 43 % (з 28 до 16). Значна кількість страхових випадків сталася на підприємствах ПАТ «Лисичанськвугілля»: ВП «Шахта імені Д.Ф. Мельникова», ВП «Шахта імені Г.Г. Капустіна» та ВП «Шахта «Привільнянська».

З метою зменшення рівня травматизму на виробництві Лисичанським міським відділенням управління проводиться профілактична робота на підприємствах-страхувальниках через розгляд проблемних питань з охорони праці на семінарах, нарадах, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці у засобах масової інформації, інформування про причини та наслідки нещасних випадків тощо.

У 2017 році страховими експертами Лисичанського міського відділення управління взято участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці на 28 підприємствах, де одним із напрямів роботи було надання допомоги в розробленні інструкцій з охорони праці. Серед підприємств, яким надана допомога, — ВП «Шахта імені Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» та ТОВ «Аверс-М», на яких сталися нещасні випадки.

Позитивний досвід ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» у забезпеченні працівників засобами індивідуального захисту та спецодягом використано на ВП «Шахта «Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля», а досвід ПРАТ «Линік» в частині функціонування системи управління охороною праці — на ДПТНЗ «Лисичанський гірничо-промисловий ліцей», ВП «Лисичанське ШБУ», ТОВ «Екотех».

У 2017 році проведено 19 семінарів та 14 нарад з питань охорони праці. На ВП «Шахта «Привільнянська» та ВП «Шахта імені Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» взято участь у проведенні семінару на тему: «Охорона праці і техніка безпеки при експлуатації котельних», на ВП «Шахта імені Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» — розглядались питання стану травматизму, заходів щодо його зниження, відповідальності роботодавця, проведення розслідувань нещасних випадків. За ініціативи гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській області проведений семінар із керівниками підприємств та служб охорони праці вугільної галузі за участю страхових експертів з охорони праці Лисичанського міського відділення управління на тему: «Державний ринковий нагляд. Вимоги до засобів індивідуального захисту».

Надано 101 консультацію роботодавцям, у тому числі посадовим особам вугільних підприємств з питань безпечного виконання робіт, проведення медоглядів працівників певних категорій, проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці тощо. У регіональних ЗМІ опубліковано 9 статей, висвітлені питання профілактики професійної захворюваності, запропоновані заходи, які спрямовані на зниження рівня професійної захворюваності та виробничого травматизму на підприємствах міста.

Розповсюджено 122 примірники пам’яток та плакатів з питань охорони праці, взято участь у роботі 34 комісій з питань охорони праці на підприємствах. Стан охорони праці на підприємствах міста Лисичанськ розглядався на засіданні Ради безпечної життєдіяльності населення Лисичанська, Громадської ради з питань охорони праці управління гірничого нагляду Головного управління Держпраці у Луганській області за участю представників Лисичанського міського відділення управління.

Із нагоди Всесвітнього дня охорони праці проведені тематичні бесіди на підприємствах міста та відкриті уроки в навчальних закладах, взято участь в облаштуванні куточків з охорони праці на підприємствах міста. Проведено низку інших заходів із пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці.

Лисичанське міське відділення управління звертає увагу керівників підприємств на питому вагу організаційних причин настання нещасних випадків (63,9 % від загальної кількості по місту Лисичанськ), а саме: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення технологічного процесу та технічних причин (27,8 %) серед яких незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території.

Як превентивні заходи запропоновано керівникам з видобутку вугілля своєчасно організовувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; виводити працівників шахти з роботи у запиленій атмосфері у разі, якщо сума пилових навантажень буде перевищувати гранично-допустиме пилове навантаження; своєчасно проводити медичні огляди працівників певних категорій, укладаючи договори на їх проведення зі спеціалізованими закладами охорони здоров’я; проводити у повному обсязі оздоровчі заходи згідно із Заключним актом медичного огляду.

Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області