Медогляди працюючих шахтарів - життєва необхідність

Фонд соціального страхування
10.12.2019

Одним із найважливіших заходів з профілактики професійних захворювань є якісне проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, передбачених Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2007 № 246, та статтею 17 Закону України «Про охорону праці».

Медогляди покликані виявляти захворювання на ранніх стадіях або схильність до них з метою початку застосування профілактичних заходів і своєчасного лікування, що допоможе продовжити здорове, активне життя, знизити рівень захворюваності і попередити важкі ускладнення. Постійне спостереження за станом здоров’я працівників підприємства дає можливість на початкових стадіях діагностувати цілу низку захворювань, проводити їх профілактику, запобігати їх подальшому розвитку, здійснювати за необхідності лікування за показаннями. Це хороший шанс на підтримку здоров’я працівника і професійна турбота про нього.

Праця шахтарів супроводжується великим ризиком. Основними шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, які характеризують умови праці шахтарів, є пил, шум і вібрація, несприятливий мікроклімат.

З метою виявлення об’єктивних причин виникнення професійних захворювань та розроблення ефективних заходів щодо їх попередження Лисичанським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі — відділення) постійно здійснюється аналіз інформації про результати проходження медоглядів працівниками, на яких складено акти розслідування причин виникнення професійного захворювання за формою П-4 (далі — акти П-4).

За 10 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року на підприємствах вугільної галузі м. Лисичанськ спостерігається тенденція зростання випадків виникнення професійних захворювань у працівників вугільних підприємств, а саме: кількість актів П-4, взятих на облік до відділення, зросла на 21,9% (з 32 до 39).

Зростання рівня професійної захворюваності відбулось у:

— відокремленому підрозділі «Шахта імені Г.Г. Капустіна» ПАТ «Лисичанськвугілля» у 3 рази (з 2 до 6 осіб);

— відокремленому підрозділі «Шахта Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» у 6 разів (з 1 до 6 осіб).

Проте, найбільший рівень професійної захворюваності залишається на ВП «Шахта імені Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (25 осіб).

Під час здійснення перевірок з охорони праці на вугільних підприємствах міста страховими експертами з охорони праці відділення особлива увага приділяється організації роботодавцем передбачених законодавством медичних оглядів та своєчасності проходження медичних оглядів найманими працівниками, виконанню оздоровчих заходів відповідно до Заключного акта за результатами періодичних медоглядів.

За 9 місяців 2019 року в м. Лисичанськ медогляди пройшли 4974 працівники, що складає 89% від загальної кількості працівників, які підлягають медоглядам у 2019 році.

У разі виявлення фактів встановлення професійних захворювань працівникам, у яких за результатами періодичних медичних оглядів протягом останніх 2-3 років не було виявлено патологій, відділенням направляються звернення до лікувальних закладів, які проводили медичні огляди, для з’ясування причин несвоєчасного виявлення підозри на профзахворювання.

За фактами несвоєчасного виявлення підозри на профзахворювання під час проведення медоглядів на підприємствах вугільної галузі для вжиття заходів щодо покращення якості проведення періодичних медичних оглядів працівників у поточному році відділенням направлено 9 листів до лікувальних закладів щодо 50 працівників.

Організація проведення медичних оглядів здійснюється роботодавцем за власний рахунок. Крім того, роботодавець зобов’язаний у повному обсязі провести відповідні оздоровчі заходи, визначені в Заключному акті за результатами періодичного медичного огляду працівників, а також усунути причини, які призводять до професійних захворювань (отруєнь).

Лисичанське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області наголошує, що незабезпечення проведення медичних оглядів роботодавцем, неякісне проведення медичного огляду з боку лікарів та ухилення працівника від медоглядів можуть стати причиною розвитку чи загострення професійного захворювання.

Підготовлено сектором профілактики страхових випадків Лисичанського міського відділення Фонду соціального страхування України у Луганській області