Про новий Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України

Фонд соціального страхування
04.11.2020

10 жовтня 2020 року набув чинності новий Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від 2 жовтня 2020 року № 23.

Відповідно до нового Порядку перевірки проводяться з метою:

— здійснення контролю за використанням страхових коштів Фонду, обґрунтованістю виплати матеріального забезпечення, веденням і достовірністю обліку та звітності щодо їх надходження та використання;

— виявлення та підтвердження неправомірно витрачених сум страхових коштів та/або вартості наданих соціальних послуг, нецільового використання коштів, невикористаних коштів Фонду, забезпечення своєчасного та повного повернення таких коштів до бюджету Фонду.

Перевірки здійснюються посадовими особами Фонду за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні робочого органу виконавчої дирекції Фонду (його відділення) за згодою (письмовою заявою) страхувальника та за умови надання ним усіх необхідних документів для проведення перевірки.

Відповідно до цього Порядку посадові особи Фонду мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки достовірності відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів Фонду, дотримання порядку використання страхувальниками виділених йому страхових коштів Фонду та зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним до Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду.

Посадові особи Фонду мають право:

— вимагати від страхувальника припинення дій, які перешкоджають проведенню документальної перевірки;

— одержувати від керівника або уповноваженої особи страхувальника письмові пояснення з питань, які виникають під час перевірок;

— одержувати засвідчені в установленому порядку копії документів, довідки, відомості, матеріали, що підтверджують наявність фактів порушень порядку використання страхових коштів Фонду;

— ініціювати проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;

— інформувати керівництво робочого органу виконавчої дирекції Фонду або його відділення у разі виявлення ознак зловживань щодо використання страхових коштів Фонду.

Результати документальної перевірки оформлюються у формі акта документальної перевірки дотримання порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду соціального страхування України (далі — акт перевірки) за формою, згідно з додатком 4 до цього Порядку.

В акті перевірки викладаються всі суттєві обставини діяльності страхувальника, які мають відношення до фактів виявлених порушень порядку використання страхових коштів Фонду. Факти виявлених порушень викладаються чітко, об’єктивно та в повній мірі, із посиланням на відповідну вимогу (норму) законодавства та первинні або інші документи, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Акт перевірки складається у двох примірниках та підписується посадовими особами Фонду, які проводили документальну перевірку, керівником або уповноваженою особою страхувальника, головним бухгалтером (бухгалтером) та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування страхувальника в останній день перевірки на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

Ознайомитись із Порядком перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання можна на сайті Фонду соціального страхування України http://www.fssu.gov.ua/ у розділі «Страхувальникам» або за наступним посилання посиланням http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/971204

За необхідністю посадовими особами Фонду також проводяться перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду по виду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань відповідно до Порядку здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 17.10.2003 № 68 та Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 № 36 та перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) відповідно до Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 30.

Завідувач сектору по роботі зі страхувальниками Лисичанського міського відділення Управління виконавчої дирекції ФСС у Луганській області Олена Хрущова