Страховий стаж для лікарняних

Фонд соціального страхування
18.11.2020

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (далі — Закон № 1105) допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ч. 1 ст. 21 Закону № 1105).

Страховий стаж визначається в місяцях і розраховується на день настання страхового випадку (перший день лікарняного).

Алгоритм обчислення страхового стажу неодноразово зазнавав змін. Тож, при підрахунку потрібно враховувати правила визначення страхового стажу, що діють у різні періоди часу.

До 28 лютого 2001 року страховий стаж встановлюється згідно із записами в трудовій книжці і прирівнюється загальному трудовому стажу.

Так, до трудового стажу включаються періоди: роботи за трудовим договором (контрактом); служби у Збройних Силах, внутрішніх військах МВС та інших військових формуваннях України; навчання у професійно-технічному закладі освіти; перебування у відпустці для догляду за дитиною до трьох та до шести років; одержання допомоги по безробіттю та інші випадки передбачені п. 4 «Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності», затверджених постановою КМУ від 19.10.1998 № 658.

За період з 28 лютого 2001 року по 31 грудня 2010 року тривалість страхового стажу встановлюється згідно із записами в трудовій книжці і даними, що містяться в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

До страхового стажу включаються періоди: роботи на умовах трудового договору, за який сплачувались страхові внески; тимчасової непрацездатності; відпустки по вагітності і пологах; відпустки для догляду за дитиною до 3 років; отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).

Починаючи з 1 січня 2011 року і до теперішнього часу страховий стаж обчислюється за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

До страхового стажу зараховуються лише місяці, в яких з доходу застрахованої особи сплачені страхові внески у розмірі не меншому, ніж мінімальний. Якщо сума сплачених страхових внесків менше мінімального страхового внеску, цей період зараховується пропорційно сумі сплаченого внеску. Також до страхового стажу зараховується період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та період отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності). Ці періоди включаються до страхового стажу як періоди, за які сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Заступник начальника Лисичанського міського відділення Управління виконавчої дирекції ФСС — начальник відділу страхових виплат та матеріального забезпечення Ю.О. Гончарова