Заповнення листка непрацездатності при направленні хворого на огляд медико-соціальної експертної комісії

Згідно з Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 № 455 (далі — Наказ № 455), тимчасова непрацездатність застрахованих осіб засвідчується листком непрацездатності (далі — ЛН).

У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається ЛН, який обраховується в календарних днях.

Заповнення листка непрацездатності проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.11.2004 № 532 (далі — Наказ № 532).

ЛН містить кілька граф, у яких фіксується проходження хворим МСЕК та її висновок.

У графі «Направлений до МСЕК» записується дата направлення документів хворого до МСЕК, що підтверджується підписом голови лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК).

У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначається дата огляду хворого.

У графі «Висновок МСЕК» робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК:

— «визнаний інвалідом певної групи та категорії»;

— «інвалідом не визнаний, потребує доліковування»;

— «інвалідом не визнаний, працездатний».

У разі визнання хворого інвалідом листок непрацездатності закривається днем надходження документів хворого на МСЕК, дата встановлення інвалідності обовязково вказується в ЛН.

Якщо інвалідність на встановлено, але працівника визнано непрацездатним, то на підставі висновку МСЕК ЛН продовжується за рішенням ЛКК закладу охорони здоровя до відновлення працездатності або повторного направлення на МСЕК.

Якщо працівника визнано працездатним, термін тимчасової непрацездатності закінчується датою огляду в МСЕК, у графі «Стати до роботи» зазначається дата наступна за датою огляду в МСЕК.

При відмові хворого від направлення до МСЕК або несвоєчасному прибутті його на експертизу без поважної причини, факт відмови або нез’явлення засвідчується відповідною позначкою про це в листку непрацездатності. Відмова від направлення до МСЕК і нез’явлення без поважної причини на огляд МСЕК не є підставою виписки хворого на роботу.

Головний спеціаліст перевірки обгртованості видачі листків непрцездатності Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Луганській області Наталія Мікава