Порядок видачі листків непрацездатності лікарями, які ведуть медичну практику як фізичні особи - підприємці

Фонд соціального страхування
23.12.2020

Допомога по тимчасовій втраті працездатності надається Фондом соціального страхування за листками непрацездатності, виданими лікуючими лікарями закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці (лікарі-ФОП).

Лікарі-ФОП можуть здійснювати видачу листків непрацездатності без державної акредитації. Державна акредитація є добровільна і передбачена для закладів охорони здоров’я.

Відповідно до вимог п.2.2. Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України № 455 від 13.11.2001, при втраті працездатності внаслідок захворювання або травми лікуючий лікар особисто може видавати лисок непрацездатності терміном до 5 календарних днів з наступним продовженням його, залежно від тяжкості захворювання до 10 календарних днів. Рішення про продовження листка непрацездатності понад 10 календарних днів та до 30 днів можливе лише лікуючим лікарем спільно із завідувачем відділення, а надалі — лікарсько-консультативною комісією, яка призначається керівником закладу охорони здоров’я.

Отже, самостійно лікарі-ФОП можуть продовжувати листок непрацездатності лише на термін до 10 днів.

Для отримання бланків листків непрацездатності лікарі-ФОП мають звернутись до департаментів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрації з заявкою на отримання бланків листків непрацездатності. Саме ці органи відповідальні за розподіл бланків листків непрацездатності відповідно до наказу МОЗ України № 345 від 12.04.2016 «Про організацію контролю за цільовим використанням коштів державного бюджету». Вартість бланків відшкодовується ними до Державного бюджету України.

Порядок заповнення листка непрацездатності врегульований Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ України № 532/274/136-ос/1406 від 03.11.2004.

За інформацією Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області