Профілактика виробничого травматизму на підприємствах гірничої галузі міста Лисичанськ

Травматизм — одна з найважливіших проблем сучасного виробництва, актуальність якої визначається не тільки медичними, а й соціально-економічними аспектами, які обумовлені наслідками травм, нерідко стійкою втратою працездатності і навіть інвалідністю, а також високим рівнем смертності від зовнішніх причин.

Виробничі травми — це травми, отримані працівниками на виробництві та викликані, як правило, недотриманням вимог законодавчих актів з охорони праці. Гірнича галузь не є виключенням, і на жаль, показники рівня виробничого травматизму в даній галузі одні з найвищих.

 • Як показує аналіз виробничого травматизму за 2020 рік, проведений страховими експертами Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі — Відділення), з 28 нещасних випадків, що сталися з робітниками підприємств страхувальників вугільної галузі м. Лисичанська, 18 випадків або 64,3% трапились на підприємствах вугільної галузі — шахтах АТ «Лисичанськвугілля», що є переважною більшістю. По відокремленим підрозділам виробничий травматизм розподілився наступним чином:
 • — ВП «Шахта імені Д.Ф.Мельникова» (3 випадки або 10,7%);
 • — ВП «Шахта імені Г. Г. Капустіна» (7 випадки або 25%);
 • — ВП «Шахта «Привільнянська» (5 випадки або 17,9 %);
 • — ВП «Шахта «Новодружеська» (3 випадки або 10,7%).

Основними причинами виробничих травм, отриманих робітниками вугледобувних підприємств м. Лисичанська, стали:

 • — незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території — 6 випадків;
 • — неякісне виконання будівельних робіт — 2 випадки (у т.ч. — 1 смертельний); порушення технологічного процесу 1 випадок ( у т.ч. 1 смертельний);
 • — невиконання вимог інструкцій з охорони праці — 5 випадків;
 • — інші технічні причини — 2 випадки, у т.ч. — 1 смертельний.

Цільовим завданням, покладеним на сектор профілактики страхових випадків відділення, є запобігання виробничому травматизму шляхом комплексної взаємодії з роботодавцями та наглядовими органами. Таким чином, страховими експертами постійно проводиться робота з виконання профілактичних заходів з охорони праці на підставі планів робіт, наказів та інших розпорядчих документів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

З метою попередження виробничого травматизму, протягом минулого 2020 року, під час проведення 20 планових та позапланових перевірок, страхові експерти всебічно реалізовували профілактичні заходи на підприємствах АТ «Лисичанськвугілля», а саме:

 • — надано 20 консультацій для інженерно-технічних працівників;
 • — взято участь у 15 семінарах, 6 нарадах, 5 засіданнях «круглого столу»;
 • — взято участь у вивченні передового досвіду на 1 підприємстві;
 • — розміщено 3 публікації в засобах масової інформації;
 • — направлено 1 подання до органів Державної служби України з питань праці;
 • — взято участь у роботі 12 комісій з питань охорони праці;
 • — взято участь в опрацюванні 15 нормативних актів;
 • — розповсюджено 13 пам’яток з питань охорони праці.

З метою зниження та недопущення виробничого травматизму, звертаємо увагу роботодавців, керівників та працівників на необхідність суворо дотримуватися правил охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Однією з запорук успіху в профілактиці травматизму є підвищення компетентності та поповнення знань у сфері охорони праці керівників та робітників вугільних підприємств шляхом навчання в галузевих навчальних центрах, відповідно до вимог пунктів 5-8 глави 4 розділу IV НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах». Саме цей чинник дає змогу позитивно впливати на стан травматизму на підприємствах та формування соціальної відповідальності у робітників.

Лисичанське міське відділення нагадує, що прямим та безумовним обов’язком роботодавця є створення безпечних умов праці на кожному робочому місці та об’єкті, забезпечення сертифікованими засобами індивідуального захисту і спецодягом кожного робітника, а засобами комплексного захисту — кожен виробничий об’єкт!

Завідувач сектору профілактики страхових випадків — страховий експерт з охорони праці Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції ФСС України у Луганській області Вячеслав Малахов