Професійні захворювання - хвороба суспільства

Фонд соціального страхування
09.04.2021

Здоров’я робітників об’єктивно залежить від їх умов праці та додержання власниками та керівниками підприємств вимог законодавчих, нормативних актів з охорони праці та техніки безпеки. Разом із погіршенням умов праці зростають показники професійної захворюваності робітників підприємств.

Лисичанське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі — відділення), відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХIV здійснює заходи щодо реалізації державної політики у сфері соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійної захворюваності на підприємствах-страхувальниках, які перебувають на обліку у відділенні.

Створення безпечних умов праці для робітників — найбільш ефективний та універсальний шлях вирішення стратегічних цілей в галузі охорони праці, зниження травматизму та інвалідності.

Однак, на даний час, значна частина працюючого населення, все ж таки отримує травми від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання.

Лисичанським міським відділенням управління у 2020 році взято на облік 28 актів за формою П-4, що на 14 випадків або 33,3% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Професійні захворювання зареєстровані у працівників:

— ВП «Шахта імені Д.Ф. Мельникова» АТ «Лисичанськвугілля» (18 осіб);

— ВП «Шахта імені Г.Г. Капустіна» АТ «Лисичанськвугілля» (6 осіб);

— ВП «Шахта Новодружеська» АТ «Лисичанськвугілля» (3 особи);

— ВП «Шахта Привільнянська» АТ "Лисичанськвугілля«(1 особа).

Всі 28 професійних захворювань встановлені у працівників (колишніх працівників) з добування кам’яного вугілля КВЕД 05.10.

Професійні захворювання зареєстровані у працівників 12 професій, за статтю — 28 чоловіків.

846934Розподіл кількості професійних захворювань за професією працівника за даними актів П-4 за 2020 рік наведено в таблиці 1.

22 працівники працювали за робочими спеціальностями (78,6%), 6 працівників — на керівних посадах (21,4%).

Більшість працівників, яким встановлена професійна захворюваність, мали стаж роботи в умовах шкідливих факторів від 20 до 29 років (14 осіб або 50%), від 30-39 років (7 осіб або 25%), від 10-19 років (7 осіб або 25%).

Працівники, яким встановлено профзахворювання у віці 50-59 років, складають найвагомішу групу — 14 осіб або 50%.

У структурі професійних захворювань переважають хвороби органів дихання (J00-J99) — 26 випадків захворювання або 44,8% від загальної кількості; хвороби вуха та сосковидного відростку (Н60-Н95) — 22 випадки або 38%; хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини (М00-М99) — 15,5% (9 випадків захворювання); новоутворення (С00-D48) — 1,7% (1 випадок захворювання).

Основними причинами виникнення професійної захворюваності стали: недосконалість механізмів та робочого інструменту, відсутність засобів індивідуального захисту, недосконалість технологічного процесу, порушення правил охорони праці, невикористання засобів індивідуального захисту, порушення правил гігієни праці, відсутність заходів і засобів рятувального характеру.

Суттєвого зниження росту профзахворюваності можливо досягти завдяки профілактичним заходам, які повинні проводитись керівниками підприємств, і в першу чергу — приведення рівня запиленості повітря на підземних робочих місцях у відповідність санітарним нормам, забезпечення контролю з боку інженерно-технічних працівників, служб охорони праці і дільниць ВТБ шахт за виконанням заходів з комплексного знепилення повітря в гірничих виробках, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту від впливу вуглепородного пилу.

Своєчасне проведення медичних оглядів робітників визначених категорій, які працюють у шкідливих умовах, дозволить не тільки вчасно виявити ознаки професійних захворювань, а й дає змогу завчасно вжити заходів для запобігання новим випадкам профзахворюваності у підземних робітників.

Також свою позитивну роль відіграють профілактичні заходи з охорони праці, які проводяться на підприємствах за участю страхових експертів, у співпраці з керівниками підприємств. Особлива увага фахівців сектору профілактики страхових випадків приділяється пропаганді безпечних та нешкідливих умов праці шляхом розповсюдження нормативних актів, пам’яток та іншої спеціальної літератури з питань охорони праці.

З метою попередження професійної захворюваності та виробничого травматизму, протягом минулого 2020 року, під час проведення планових та позапланових перевірок, страховими експертами Лисичанського міського відділення реалізовані профілактичні заходи на підприємствах АТ «Лисичанськвугілля», а саме:

— надано 20 консультацій для інженерно-технічних працівників, в яких висвітлювались питання проведення медоглядів працівників, розроблення документів з ОП, проведення навчання з ОП тощо;

— взято участь у 15 семінарах, 6 нарадах, 5 засіданнях «круглого столу» із загальних питань охорони праці за темами: «Контроль за станом атмосфери в гірничих виробках», «Про оформлення нарядів допусків», «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» тощо;

— взято участь у вивченні позитивного досвіду «Функціонування СУОП» на ПРАТ «Лінік» та поширенні його у ВП «Шахта ім. Г.Г. Капустіна» АТ «Лисичанськвугілля»;

— взято участь у роботі 12 комісій з питань охорони праці, під час якої проводився аналіз стану виробничого травматизму та професійної захворюваності, розглядались випадки порушення вимог законодавства «Про охорону праці» та вимог галузевих нормативних актів, що діють на підприємствах;

— взято участь в опрацюванні 15 нормативних актів (інструкцій за робітничими професіями);

— розповсюджено 13 пам’яток з питань охорони праці: «Про проведення розслідувань нещасних випадків», «Зміни в законодавчих та нормативних актах щодо організації проведення атестації робочих місць за умовами праці»; «Проведення внутрішнього аудиту щодо охорони праці на підприємстві», тощо

Лисичанське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області наголошує, що роботодавцям необхідно зосередити зусилля на виконання вимог ст. 43 Конституції України, ст. 13 Закону України «Про охорону праці», щодо забезпечення належних безпечних умов праці, а саме: усунення шкідливих та небезпечних факторів виробництва, або мінімізації їх негативного впливу, своєчасного проведення медичних оглядів працівників, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, здійснювати контроль за дотриманням працівниками вимог охорони праці.

Збереження життя, здоров’я та працездатності громадян є можливим лише за умови об’єднання зусиль роботодавців, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій з напрямку профілактичної роботи.

Завідувач сектору профілактики страхових випадків — страховий експерт з охорони праці Лисичанського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області Вячеслав МАЛАХОВ