Про забезпечення санаторно-курортним лікуванням за вибором потерпілих на виробництві

Одним із статутних напрямів діяльності Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) є забезпечення потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання санаторно-курортним лікуванням.

На виконання вимог статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Фонд фінансує витрати на санаторно-курортне лікування потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якщо таку потребу визначено висновками медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) та індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю (у разі її складення) (далі – ІПР).

З 01 червня 2017 року діє Порядок відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління Фонду від 24.05.2017 № 33 (далі – Порядок № 33), яким визначається порядок безоплатного забезпечення потерпілих путівками до санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду шляхом відшкодування цих витрат санаторно-курортним закладам згідно з укладеними договорами між потерпілим, робочим органом виконавчої дирекції Фонду та санаторно-курортним закладом.

Таким чином, забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортним лікуванням здійснюється за принципом «гроші ходять за людиною».

Граничні розміри витрат на одного потерпілого на поточний рік для відшкодування вартості ліжко-дня санаторно-курортного лікування (за санаторно-курортною путівкою) через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам, з якими укладено відповідні договори, затверджуються правлінням Фонду на кожний бюджетний рік окремо за кожною категорією.

Так, на 2021 рік встановлені такі граничні розміри витрат:

- для потерпілого з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку – 658,0 грн., без ПДВ;

- для потерпілого – 634,0 грн., без ПДВ;

- для супроводжуючої особи потерпілого з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку – 503,0 грн., з ПДВ;

- для супроводжуючої особи потерпілого – 532,0 грн., з ПДВ.

У разі самостійного придбання путівки її вартість компенсує Фонд у розмірі, що не перевищує граничні розміри витрат, встановлені правлінням Фонду. А у випадку, коли вартість одного ліжко-дня становить більше затверджених граничних розмірів, потерпілий самостійно сплачує цю різницю.

Періодичність отримання санаторно-курортного лікування становить для:

- осіб з інвалідністю І групи щороку;

- осіб з інвалідністю ІІ групи один раз на два роки або щороку на підставі ІПР;

- осіб з інвалідністю ІІІ групи один раз на три роки, один раз на два або щороку на підставі ІПР.

Якщо потреба в супроводі потерпілого визначена висновком МСЕК, Фонд фінансує витрати на путівку і для супроводжуючої особи без лікування (лише проживання та харчування) на весь період санаторно-курортного лікування особи з інвалідністю. Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих, окрім потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку, становить 24 доби. Термін санаторно-курортного лікування для потерпілих з наслідками травм, захворюваннями хребта та спинного мозку в спеціалізованих санаторно-курортних закладах становить 45 діб. Термін лікування також може бути скорочений за заявою потерпілого до 24 діб.

У разі скорочення за письмовою заявою потерпілого терміну перебування у санаторно-курортному закладі його право на санаторно-курортне лікування в цьому періоді вважається використаним у повному обсязі.

Крім того, потерпілому та особі, яка супроводжує потерпілого, компенсуються також витрати на проїзд до місця лікування (санаторно-курортного закладу) і у зворотному напрямку.

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням потерплих у поточному році здійснюються у разі перебування потерпілих на обліку та в межах запланованої у попередньому році кількості осіб, що надали відповідні заяви на поточний рік, в межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду на поточній рік та в межах фінансових можливостей Фонду на ці цілі.

У 2019 році Лисичанським міським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області було укладено 103 тристоронні договори про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам за вибором потерпілих із санаторно-курортними закладами України та за якими направлено на санаторно-курортне лікування 103 особи, у тому числі 8 – із супроводжуючими особами, до 17 санаторіїв України.

У 2020 році, у зв’язку з карантинними обмеженнями, які діяли на території України з 18 квітня 2020 року через спалах гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, укладання договорів про відшкодування Фондом санаторно-курортним закладам витрат за надані послуги із санаторно-курортного лікування потерпілих було тимчасово призупинено. Відтак санаторно-курортним лікуванням забезпечено лише 9 осіб з інвалідністю внаслідок трудового каліцтва.

На 2021 рік, для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, потерпілими надано 135 заяв. За І квартал поточного року укладено 13 тристоронніх договорів про відшкодування витрат за надані послуги санаторно-курортним закладам.

Слід зазначити, у разі невикористання потерпілим права на санаторно-курортне лікування або у разі відмови від санаторно-курортного лікування, вартість санаторно-курортного лікування йому не компенсується.

Відділ медичних та соціальних послуг Лисичанського міського відділення управління