Роз'яснення щодо заповнення довідки для отримання путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу

Довідка страхувальника — документ, який підтверджує, що одержувач довідки є застрахованою особою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на час видачі їй путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Форма довідки страхувальника визначена додатком 4 до Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 р. № 12, дійсна протягом 1 місяця, і складається з двох частин:

— верхньої частини, яку заповнює підприємство (організація, установа) або фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності чи добровільно застрахована особа;

— нижньої частини, яку заповнює робочий орган відділення Фонду, за місцем обліку підприємства (організації, установи), фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, добровільно застрахованої особи, як страхувальника.

При заповненні верхньої частини довідки страхувальника:

— у верхньому лівому куті бланка довідки ставиться «кутовий» штамп підприємства (організації, установи) із зазначенням вихідного номера довідки та дати, а фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності чи добровільно застрахована особа у разі його відсутності вказує лише вихідний номер та дату;

— у графі «Надана» вказується прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, якій довідка видається, без скорочень в давальному відмінку та рік її народження;

— у графі «Працює на посаді» зазначається повна назва посади, на якій працює застрахована особа (одержувач довідки), фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, замість назви посади вписує слово «підприємець», а добровільно застрахована особа — слова «добровільно застрахована особа»;

— у графі «Назва підприємства, організації, установи» зазначається повна назва страхувальника, з яким застрахована особа (одержувач довідки) перебуває у трудових відносинах. Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або добровільно застрахована особа в цій графі вказує своє прізвище, ім’я, по батькові повністю;

— у графі «Назва районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекціїї» вказується повна назва робочого органу відділення Фонду, де підприємство, організація, установа, фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, добровільно застрахована особа знаходяться на обліку;

— у графі «Реєстраційний №» вказується 12 — значний номер страхувальника;

— у графі «Код за ЄДРПОУ» вказується ідентифікаційний код страхувальника з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності та добровільно застрахована особа вказує свій ідентифікаційний номер;

— у графі «Система оподаткування» зазначається прописом вид системи оподаткування, за якою сплачуються податки страхувальником, загальна або спрощена, а добровільно застрахована особа вписує слова «на добровільних засадах»;

— у графі «Телефон» вказується контактний номер стаціонарного телефону із зазначенням телефонного коду населеного пункту або мобільного телефону підприємства (організації, установи), фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, добровільно застрахованої особи;

— у наступній графі вказується поточний календарний рік та зазначається прописом отримував чи не отримував одержувач довідки протягом зазначеного року путівку для санаторно-курортного лікування;

— у графі «Дата заповнення довідки» вказується дата, коли було заповнено верхню частину довідки страхувальника.

Після заповнення всіх граф верхньої частини довідки страхувальника вона підписується керівником, головним бухгалтером та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування, скріплюється печаткою підприємства (організації, установи), яка її видала. Фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або добровільно застрахована особа ставить свій підпис у графі «Керівник», графи для підпису головного бухгалтера та голови комісії (уповноваженого) із соціального страхування у разі відсутності таких посад не заповнюються, та скріплює підпис своєю печаткою (при відсутності печатки зазначається серія та номер паспорта).

Нижня частина довідки страхувальника заповнюється дирекцією відділення Фонду за місцем обліку страхувальника після ретельної перевірки повноти та правильності заповнення усіх граф верхньої частини довідки страхувальника.

У ній вказується повна назва: страхувальника, робочого органу відділення Фонду та 12 — значний реєстраційний номер страхувальника з Єдиного реєстру страхувальників Фонду.

Після цього нижня частина довідки страхувальника завіряється підписом директора робочого органу відділення Фонду, ставиться дата, коли завірено довідку, та скріплюється печаткою робочого органу відділення Фонду.

Масуліс В. В., директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП