До відома страхувальників

У зв’язку із набранням чинності з 01.01.2015 р. Закону України від 28.12.2014 р. N 77-VIII «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України відносно реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», згідно до якого Закон України від 18.01.2001 р. N 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (надалі — Закон N 2240) втратили чинність, тому по страховим випадкам, які настали до 01.01.2015 р., слід керуватися нормами Закону N 2240, а по страховим випадкам, які настали після 01.01.2015 р., — нормами Закону України від 23.09.99 г. N 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зі змінами та доповненнями (надалі — Закон N 1105).

Згідно абзацу першому частини другої ст. 35 Закону N 2240 і абзацу першому частини другої ст. 22 Закону N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам починаючи із шостого дня непрацездатності за весь період до відновлювання працездатності або до встановлення медико-соціальної експертної комісії інвалідності (встановлення другої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи у період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Згідно пп. 5, 6 п. 1 ст. 36 Закону N 2240 і пп. 5, 6 п. 1 ст. 23 Закону N 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у випадках тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися в результаті алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням; і за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку із навчанням.

Відповідно до п. 7.1 Порядку формування та надання страхувальником звітності по коштам загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов’язаними із похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 18.01.2011 р. N 4 (надалі — Порядок), у випадку виявлення помилки у звітах по формам Ф4-ФСС з ТВП і Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого строку подання звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду по місту реєстрації.

Згідно п. 7.3 и 7.7 цього Порядку у випадку, якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому звіті по формі Ф4-ФСС з ТВП і правильності, що стосуються нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 р. та видатків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов’язаними із похованням, то такий страхувальник повинен вжити заходи відносно їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок орган Фонду за місцем реєстрації, у якому повинні бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або видатків, здійснених за рахунок коштів Фонду.

У разі самостійного повідомлення страхувальником орган Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, надлишково нарахованих видатків у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафні санкції до страхувальника не застосовуються.

Стосовно відповідальності застрахованої особи, то у відповідності до ст. 32 Закону N 2240 і частини третьої ст. 16 Закону N 1105 застрахована особа несе відповідальність згідно закону за незаконне отримання по його провині (підробка, виправлення у документах, надання недостовірних відомостей та ін.) матеріального забезпечення та соціальних послуг по соціальному страхуванню.

Також доводимо до відома, що у випадку виявлення страхувальником помилок при заповненні зворотної сторони листка непрацездатності, то такі помилки підлягають виправленню відповідальними особами.

Крім того, згідно п. 8 Заключних положень Закону України від 28.12.2014 р. N 76-VIII «Про внесення змін та признання втративших силу деяких законодавчих актів України» перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами (окрім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової інспекції України) здійснюються впродовж січня — червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або по заявці суб’єкта господарювання відносно його перевірки.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс