Щодо отримання санаторно-курортного лікування застрахованими особами у 2015 році

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року № 1105-ХІV (далі — Закон № 1105) в новій редакції. Тоді як Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 року № 2240-ІІІ визнано таким, що втратив чинність з 01.01.2015 року.

Закон № 1105 містить положення про те, що за кошти Фонду соціального страхування передбачається забезпечення застрахованих осіб та членів їх сімей лише відновлювальним лікуванням в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. При цьому застрахованій особі протягом календарного року може бути виділена лише одна путівка для лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Путівки до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видаються безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині або двом дітям в супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), згідно з висновком відбіркової комісії лікувально-профілактичного закладу щодо направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у якому вона перебуває на лікуванні за наявності довідки страхувальника.

Дана довідка видається страхувальником по місцю роботи застрахованої особи за підписом керівника, головного бухгалтера і голови (уповноваженого) комісії із соціального страхування підприємства, організації, де вона працює, скріплюється печаткою та завіряється в районній (міжрайонній), міській виконавчій дирекції обласного відділення Фонду за місцем реєстрації страхувальника. Довідка дійсна протягом 1 місяця.

До путівки додається виписка з медичної карти хворого з висновком відбіркової комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

Зауважимо, що поділ путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу забороняється.

Також, відповідно до вимог Закону № 1105 за кошти Фонду соціального страхування України не передбачено виділення асигнувань на оздоровлення дітейзастрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення.

Масуліс В.В., директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП