Ще раз про проведення державної реєстрації потужностей

Відповідно до статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі – Закон) оператор ринку харчових продуктів, який провадить діяльність що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу згідно даного Закону, зобов’язаний подати до територіального органу компетентного органу (Лисичанське міське управління Держпродспоживслужби) заяву про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Таким чином реєструвати потужність потрібно:

- операторам ринку, які провадять діяльність, пов’язану з первинним виробництвом (або: транспортуванням, зберіганням, продажем) харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10°C, залишаючись придатними для споживання людиною.

Також цей обов’язок поширюється:

· на заклади харчування;

· на потужності, які здійснюють виробництво харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;

· на заклади роздрібної торгівлі.

Водночас, варто зазначити, що оператори ринку, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження для початку роботи закладу отримують експлуатаційний дозвіл (ч.1. ст. 23 Закону).

Покроковий порядок проведення державної реєстрації потужностей

1. Подання заяви до територіального органу - Лисичанського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській обл., м. Лисичанськ, вул. К.Маркса, 133а не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи

Заява про державну реєстрацію потужності в день її надходження.

· територіальний орган приймає рішення (наказ) про державну реєстрацію.

· територіальний орган повідомляє оператору ринку протягом 5 робочих днів про державну реєстрацію та її особистий реєстраційний номер після прийняття рішення про державну реєстрацію (наказу).

· державна реєстрація потужності здійснюється територіальним органом компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання заяви оператора ринку про таку реєстрацію (безоплатно).

1.1. Якщо державна реєстрація потужності не закінчена протягом строку, територіальний орган надає заявнику письмове обґрунтування продовження строку проведення реєстрації, який не може бути продовжений більше ніж на 15 робочих днів. Не допускається продовження строку реєстрації за наявності підстав для відмови у реєстрації потужності.

1.2. Повідомлення про відмову у державній реєстрації потужності із зазначенням чітких підстав такої відмови надсилається заявнику не пізніше 15 робочих днів після отримання територіальним органом заяви про державну реєстрацію потужності.

Однак у разі відмови оператор ринку має право на повторне звернення у разі усунення причин, що стали підставою для відмови у державній реєстрації потужності.

Рекомендація.

Якщо основним видом діяльності вашої підприємницької діяльності є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що не підпадає під дію Закону, щодо обов’язкової реєстрації потужностей, то відповідно здійснювати державну реєстрацію потужностей - не потребується.

Варто зазначити, що у разі якщо в ЄДР по КВЕД-ам вашого суб’єкта підприємництва міститься інформація, що він може здійснювати «роздрібну торгівлю товарами…», що підпадає під категорію тих Операторів ринку, які зобов’язані подати заяву про державну реєстрацію потужності, і ці КВЕД-и є не обов’язковими для вашої діяльності, радимо їх виключити з ЄДР, з метою уникнення в подальшому можливих питань з боку державних органів.

Застереження!

За роботу без державної реєстрації операторам ринку харчових продуктів передбачена адміністративна відповідальність згідно ч.1 п.2 ст.64 Закону - виробництво, зберігання харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону,

- тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат;

- на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат.

Лисичанське міське управління Держпродспоживслужби в Луганській області