Функція представництва інтересів громадян та держави в рамках Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року прийнято Закон України «Про прокуратуру» (далі — Закон), який фундаментально змінив підстави здійснення прокурором конституційної функції — представництва інтересів громадян та держави в судах.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону передбачено, що прокурор здійснює представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без громадянства) у випадках, якщо така особа неспроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи і інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Таким чином, вказаний Закон звузив коло осіб, в інтересах яких прокурор може звернутись до суду, виділивши лише неповнолітніх, недієздатних та обмежено дієздатних осіб.

При цьому, здійснюючи представництво таких осіб, прокурор повинен надати суду письмову згоду законного представника або органу, якому законом надано право захищати права, свободи та інтереси відповідної особи, або органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи іншого суб’єкта владних повноважень на здійснення ним представництва.

Відповідно до ч. 3 ст. 23 Закону, прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Не допускається здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських об’єднань.

Окрім того, Законом прокурору надано можливість вжити заходи досудового врегулювання спору, шляхом направлення відповідного звернення, що містить викладення обставин та вимог, передбачених процесуальним законом, про можливість досудового врегулювання спору.

Старший прокурор прокуратури міста Лисичанська Ю. Євтєєва