Конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Управління власності інформує
23.08.2016

які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності для розрахунку орендної плати:

1. Нежитлового приміщення площею 11,5 кв. м., за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 2. Балансоутримувач КП «ЛЖЕК № 5»;

2. Нежитлового приміщення площею 18,0 кв. м., за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 17. Балансоутримувач КУ «Територіальне медичне об`єднання м. Лисичанськ»;

3. Нежитлового приміщення площею 8,0 кв. м., за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424. Балансоутримувач КУ «Територіальне медичне об`єднання м. Лисичанськ»;

4. Нежитлового приміщення площею 25,9 кв. м., за адресою: м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 134. Балансоутримувач КП «ЛЖЕК № 1»”";

5. Нежитлового приміщення площею 14,0 кв. м., за адресою: м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 121. Балансоутримувач КП «Кінотеатр «Дружба».

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати.

Запланована дата оцінки – 31 серпня 2016р.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду Державного майна України від 31.12.2015 № 2075.

Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

- підтвердних документів;

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності).

До підтвердних документів належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності);

- копії документів про кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з органами приватизації та іншими замовниками, за підсумками попередніх конкурсів, до уваги беруться договори, укладені з органом приватизації, який проводить відповідний конкурсний відбір, (за наявності);

- інформація про претендента.

Інформація про претендента містить:

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо);

- іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу);

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінка майна та спеціалізація в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна або звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки подібного майна;

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів, або подана ним конкурсна документація є неповною, поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

Останній день прийняття документів на конкурс: 07 вересня 2016р.  до 17.00 за адресою: 93100, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська (колишня Радянська), 31, 2-й поверх, приймальня.

Телефон для довідок: +380645173586.

Конкурс відбудеться: 14 вересня 2016р.  о 14.00  в управлінні власності Лисичанської міської ради за адресою: 93100, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська (колишня Радянська), 31.

Управління власності Лисичанської міської ради