Співробітництво з установами виконання покарань з метою визначення потреб і проблем засудженого, який готується до звільнення з місць позбавлення волі, вирішення яких є запорукою його реінтеграції в суспільство

Пенітенціарна пробація — це підготовка осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після звільнення за обраним ними місцем проживання.

Засуджені, які тривалий час відбували покарання, втратили соціально корисні зв’язки та здебільшого не мають житла, професії і навіть належної освіти. Адаптація до життя на волі в сучасних умовах є дуже складною. Успішна їх соціальна адаптація є одним із пріоритетних напрямів державної політики, адже труднощі у відновленні свого соціального статусу та поверненні до нормальних умов життя призводить до того, що особи, які звільнилися з установ виконання покарань, повертаються на кримінальний шлях, через що підвищується рівень рецидиву злочинів.

Крім того, не всі звільнені особи мають змогу проживати у власних житлових приміщеннях, влаштуватися на роботу, багато з них мають проблеми психологічного характеру, майже половина — проблеми зі здоров’ям, що призводить до підвищення рівня безробіття, поширення соціально небезпечних хвороб та збільшення чисельності бездомних.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2018 № 974/5/467/609/280 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» Лисичанський міський відділ Державної установи «Центр пробації» в Луганській області спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями сприяють засудженим, які готуються до звільнення, у визначенні місця проживання після звільнення; влаштуванні до спеціалізованих установ для звільнених; госпіталізації до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують стаціонарної медичної допомоги; працевлаштуванні працездатних осіб.

Так, протягом 2018 р. на виконання до Лисичанського МВ філії ДУ «Центр пробації» в Луганській області із установ виконання покарань надійшло 27 таких повідомлень-запитів. За перший квартал 2019 р. на виконання надійшло 8 щодо надання засудженому послуг з побутового влаштування за обраним ним місцем проживання після звільнення, організації трудового влаштування та соціального супроводу, перевірки можливості проживання та реєстрації. За результатами проведеної роботи були отримані лише позитивні відповіді.

Тільки спільна напружена праця із застосуванням соціальної реабілітації і людське ставлення до засуджених надасть можливість мотивувати засуджених на законослухняний спосіб життя та допоможе їм подолати негативні прояви поведінки.

Таким чином, тісне співробітництво установ виконання покарань з уповноваженим органом з питань пробації є запорукою успішної реінтеграції в суспільство засудженого, який готується до звільнення з місць позбавлення волі.

Провідний інспектор Лисичанського МВ філії ДУ «Центр пробації» в Луганській області Кузьміна Г.І.