Самостійна відмова від сплати єдиного податку юридичною особою четвертої групи

Для платників податків
07.09.2018

ДПІ у м. Лисичанську повідомляє: юридична особа у разі самостійної відмови від сплати єдиного податку четвертої групи має подати за результатами кварталу, в якому відмовляється від сплати такого податку, уточнену декларацію з відповідними уточненими показниками сум єдиного податку, розрахованих на поточний рік. Платник подає заяву про відмову від сплати єдиного податку четвертої групи. У разі відмови від сплати єдиного податку четвертої групи платник може перейти на загальну систему оподаткування або на сплату єдиного податку третьої групи.

Якщо платник єдиного податку четвертої групи приймає рішення про застосування третьої групи, то не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу, в якому заплановано застосування третьої групи платників єдиного податку, він має подати заяву про перехід на сплату єдиного податку третьої групи за умови, що протягом календарного року, який передує періоду переходу на третю групу єдиного податку, таким платником дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 Податкового кодексу України (далі-ПКУ).

Якщо платник єдиного податку четвертої групи самостійно виявив, що за результатами податкового (звітного) року не виконуються умови для застосування такої групи, передбачені пунктом 298.8 ПКУ, то з наступного податкового (звітного) року такий платник має надавати звітність та сплачувати податки за загальними правилами.

Нагадаємо: відповідно до пункту 299.10 ПКУ реєстрація платника єдиного податку четвертої групи може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, — в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву.

Згідно з пунктом 294.1 ПКУ податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої груп є календарний рік.

Платники єдиного податку четвертої групи щороку самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статті 46 ПКУ (підпункт 295.9.1 ПКУ). При цьому податок сплачується щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (підпункт 295.9.2 ПКУ).

Державна податкова інспекція у м. Лисичанську