Листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною під час відпустки не видається

Згідно численних звернень страхувальників та застрахованих осіб Лисичанська міська ВД ЛОВ ФСС з ТВП надає роз’яснення стосовно питання: чи має право жінка, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та працює на умовах неповного робочого дня, на оплату лікарняного по догляду за цією ж дитиною.

Відповідно до підпункту «б» пункту 3.15 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, листок непрацездатності по догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної і додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати або частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до трьох років не видається.

Право на всі види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, передбачені статтею 20 Закону № 1105-XIV від 23.09.1999 в редакції Закону № 77-VII від 28.12.2014, зокрема, на отримання допомоги по догляду за хворою дитиною, настає в разі припинення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку й виходу на роботу (на повний або неповний робочий день).

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс