Свідоцтво про смерть, видане Російською Федерацією на території окупованого Криму, не є підставою для призначення допомоги на поховання на території України

Лисичанська міська ВД ЛОВ ФСС з ТВП доводить до відома, що виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листом від 13.05.2015 р. № 5.2-32-841 надані роз’яснення щодо деяких питань призначення допомоги на поховання на підставі свідоцтва про смерть, виданого органами юстиції Російської Федерації на території окупованого Криму.

Зокрема, в даному роз’ясненні зазначається, що відповідно до статті 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі — Закон № 1105) допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Згідно зі статтею 31 Закону № 1105, допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.

Також, для виплати допомоги на поховання застрахованої особи, з метою уникнення подвійної виплати, необхідно надати витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть.

Разом з тим, 27 квітня 2014 року набрав чинності Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207 (далі — Закон № 1207), яким визначено статус території, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — АР Крим та м. Севастополь.

У листі Міністерства юстиції України від 05.11.2014 № 13-32/664 зазначено, що цим Законом визначено статус території, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, — Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, встановлено особливий правовий режим на цій території, визначено особливості діяльності в умовах цього режиму, додержання та захисту прав фізичних та юридичних осіб.

Статтею 9 Закону № 1207 передбачено, що державні органи та органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до Конституції та законів України, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому цим законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Таким чином, документи, видані органами Російської Федерації на території Криму, не мають юридичної сили на території України.

А оскільки, як вказано в роз’ясненні, померлий згідно із надісланою копією паспорту був громадянином України, видане свідоцтво про його смерть Сімферопольським райвідділом записів актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим Російської Федерації є недійсним і не створює правових наслідків на території України, тобто не є підставою для отримання допомоги на поховання відповідно до Закону № 1105.

Водночас, фахівцями Виконавчої дирекції Фонду акцентовано, що з приводу обміну даного свідоцтва про смерть на території України родичі померлого можуть звернутися до Міністерства юстиції України.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс