Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 9 місяців 2015 року

Підводячи підсумки роботи і виконання бюджету за 9 місяців 2015 року Лисичанська міська виконавча дирекція ВД ЛОВ ФСС з ТВП повідомляє, що станом на 01.10.2015 року на обліку в дирекції знаходяться 2043 страхувальника, в т. ч. 20 страхувальників на добровільних засадах.

Головним завданням Лисичанської міської виконавчої дирекції було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви — розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочим органом відділення Фонду, фінансування на виплати допомог проведено у терміни передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед страхувальниками зменшилися на 1398,6 тис.грн. (з 2908,4 до 1509,8), або на 48,1%, що свідчить про покращення в звітному періоді ситуації з проходженням коштів через Головне управління Державної казначейської служби України. На поточну дату ці платежі проходять протягом 5-7 робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 9 місяців 2015 року надходження (доходи) бюджету відділення Фонду склали 26,3 тис.грн. (172,8% до плану), а витратна частина — 12414,9 тис.грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 78,7%.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по Лисичанській міській виконавчій дирекції Фонду за 9 місяців 2015 року склали (тис. грн.):

ДОХОДИ (надходження)

Стаття бюджету

План

Факт

Відсоток виконання

Інші надходження

15,2

26,3

172,8%

ВИТРАТИ

Тимчасова непрацездатність

12615,0

10013,8

79,4%

Вагітність та пологи

2440,0

1791,7

73,4%

Поховання

79,2

50,6

63,9%

Організаційно-управлінські заходи

632,6

555,1

87,7%

Витрати по виконанню обов’язків страховика

3,6

2,1

59,2%

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

10,0

1,6

16,2%

Всього витрат:

15780,4

12414,9

78,7%

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги — 11856,0 тис. грн. (або 95,5%), а серед них — виплати по тимчасовій непрацездатності (10013,7 тис. грн.), що складає 80,7% до загальних витрат (12414,9 тис. грн.) та 84,5% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах за 9 місяців 2015 року використано 1791,7 тис. грн. (на 188,3 тис. грн. менше, ніж за 9 місяців 2014 року), що обумовлено зростанням у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 15,5% при зменшенні кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 21,6%.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 50,6 тис.грн., що на 8,8 тис.грн. більше, ніж за 9 місяців 2014 року. Сталось це у зв’язку збільшенням (на 4) кількості таких випадків (з 19 до 23) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014 р. № 37, в поточному році в міською виконавчою дирекцією за отриманням різних видів допомог звернулися 23 особи, які переміщені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату таким особам виплачено допомог на загальну суму 255,1 тис.грн. в тому числі: по тимчасовій непрацездатності — 68,0 тис.грн., по вагітності та пологах — 187,1 тис.грн.

В звітному періоді путівки на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів на утримання Лисичанської міської виконавчої дирекцій Луганського обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 87,7%, економія склала 77,5 тис.грн. та по статті бюджету «Витрати по виконанню обов’язків страховика» виконано на 45%, економія склала 2,0 тис. грн.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс