Щодо оформлення листка непрацездатності

Фонд соціального страхування
14.01.2016

У зв’язку зі зверненнями страхувальників щодо оформлення листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами повідомляємо наступне:

— відповідно до листа-роз’яснення Департаменту медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України від 22.07.2015 р. № 04.02.24-58/3354-15/23352 листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем спостереження за вагітною з 30 тижнів вагітності воднораз на 126 календарних днів (70 календарних днів до передбачуваного дня пологів і 56 — після) згідно з п.п.6.1 п.6 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455.

Згідно з п.9 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 року № 532/274/136-ос/1406, у разі видачі листка непрацездатності по вагітності та пологах у графі «Діагноз первинний» позначається термін вагітності на час звернення, у графі «Діагноз заключний» — орієнтовний термін пологів, у графі «Причина непрацездатності:» — «вагітність та пологи»; у графі «Режим:» — «амбулаторний та стаціонарний»; у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки (126 днів) з відміткою дати відкриття ЛН, у графі «Стати до роботи» — дата закінчення відпустки. Тобто на наступний 127 день жінка виходить на роботу або йде у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В.В. Масуліс