Про виконання бюджету Лисичанської міської виконавчої дирекції Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2015 рік

Фонд соціального страхування
11.02.2016

Підводячи підсумки роботи і виконання бюджету за 2015 рік Лисичанська міська виконавча дирекція ВД ЛОВ ФСС з ТВП повідомляє, що станом на 01.01.2016 року на обліку в дирекції знаходяться 2069 страхувальників, в т. ч. 19 страхувальників на добровільних засадах.

Головним завданням Лисичанської міської виконавчої дирекції було і залишається своєчасне та в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на виплати допомог застрахованим у ФСС з ТВП особам, яке необхідно проводити протягом 10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви-розрахунку до органу Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочим органом відділення Фонду, фінансування на виплати допомог проведено у терміни передбачені законодавством.

Протягом звітного періоду зобов’язання Фонду перед страхувальниками зменшилися на 1909,2 тис.грн. (з 2908,4 до 999,2), або на 65,6%, що свідчить про покращення в звітному періоді ситуації з проходженням коштів через Головне управління Державної казначейської служби України. На поточну дату ці платежі проходять протягом 4-7 робочих днів при встановленому законодавством 10-денному терміні. Тобто, затримки у виплаті допомог застрахованим у Фонді особам можуть статися тільки з вини комісій із соціального страхування та (або) фінансових служб підприємств, установ, організацій.

За 2015 рік надходження (доходи) бюджету відділення Фонду склали 52,2 тис.грн. (174,1% до плану), а витратна частина (видатки) — 16624,5 тис.грн., що по відношенню до запланованого рівня складає 77,9%.

В цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими законодавством, по Лисичанській міській виконавчій дирекції Фонду за 2015 рік склали (тис. грн.):

Доходи (надходження)

Стаття бюджету

План

Факт

Відсоток виконання

Інші надходження

30,0

52,2

174,1%

ВИТРАТИ

Тимчасова непрацездатність

17156,0

13415,5

78,2%

Вагітність та пологи

3245,0

2334,9

72,0%

Поховання

90,2

55,0

61,0%

Організаційно-управлінські заходи

842,5

812,3

96,4%

Витрати по виконанню обов’язків страховика

6,3

5,1

81,2%

На виплату допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1,8

1,6

90,0%

Всього витрат:

21341,8

16624,5

77,9%

Найбільшу питому вагу у загальних витратах складають виплати на допомоги — 15805,5 тис. грн. (або 95,1%), а серед них — виплати по тимчасовій непрацездатності (13415,5 тис. грн.), що складає 80,7% до загальних витрат (16624,5 тис. грн.) та 84,9% до виплат на допомоги.

На виплату допомоги по вагітності та пологах за 2015 рік використано 2334,9 тис. грн. (на 223,2 тис. грн. менше, ніж за 2014 рік), що обумовлено зростанням у звітному періоді середньоденного розміру допомоги на 24,2% при зменшенні кількості оплачених днів по вагітності та пологах на 7,4%.

На поховання застрахованих осіб виплачено допомог в сумі 55,0 тис.грн., що на 17,6 тис.грн. 17,6 менше, ніж за 2014 рік. Сталось це у зв’язку із зменшенням (на 8) кількості таких випадків (з 33 до 25) при незмінному розмірі допомоги (2200 грн.).

Відповідно до «Порядку надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної організації», затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 24.12.2014 р. № 37, в поточному році в міською виконавчою дирекцією за отриманням різних видів допомог звернулися 28 осіб, які переміщені з Донецької та Луганської областей. На поточну дату таким особам виплачено допомог на загальну суму 316,7 тис.грн. в тому числі: по тимчасовій непрацездатності — 82,9 тис.грн., по вагітності та пологах — 233,8 тис.грн.

У звітному періоді путівки на відновлювальне лікування до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів видавалися в установленому порядку.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» продовжено реалізацію комплексу заходів на утримання Лисичанської міської виконавчої дирекцій Луганського обласного відділення Фонду, в зв’язку з чим показник по статті бюджету «Організаційно-управлінські заходи» за звітний період виконано на 96,4%, економія склала 30,2 тис.грн. та по статті бюджету «Витрати по виконанню обов’язків страховика» виконано на 81,2%, економія склала 1,2 тис. грн.

Директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс