Заяви-розрахунки на фінансування матеріального забезпечення необхідно подавати своєчасно!

Фонд соціального страхування
11.10.2013

Лисичанською міською виконавчою дирекцією Луганського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на підставі заяв-розрахунків на фінансування допомог за рахунок коштів Фонду, встановлені факти, які свідчать про незадовільну роботу комісій (уповноважених) із соціального страхування підприємств, установ, організацій та їх бухгалтерії в частині своєчасного призначення допомог працівникам та подання до дирекції заяв-розрахунків на фінансування.

Мають місце випадки, коли період від подання застрахованою особою лікарняного до подання заяви-розрахунку до міської дирекції для надання фінансування становить більше ніж місяць, що є порушенням частини 5 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, якою встановлено, що господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Вказані факти свідчать про порушення при нарахуванні та виплаті матеріального забезпечення, які допускаються бухгалтерією та систематичне невиконання комісією (уповноваженим) із соціального страхування вимог пункту 2.2 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 № 25 зі змінами та доповненнями, яким встановлений обов’язок комісій (уповноважених) із соціального страхування здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Фонду.

Нагадуємо, що згідно ст. 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується працівникам не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Тому, для недопущення затримки з виплат матеріального забезпечення працівникам та отримання їх в строки передбачені для виплати заробітної плати, необхідно подавати заяви-розрахунки до міської дирекції не рідше двох разів на місяць.

В. В. Масуліс, директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП