Про подання звітності по коштах Фонду

Згідно Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності постановою від 18.01.2011 № 4 із внесеними змінами, страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність в термін не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця, а саме:

  • за I квартал — з 01 по 20 квітня
  • за I півріччя — з 01 по 20 липня
  • за 9 місяців — з 01 по 20 жовтня
  • за рік — з 01 по 20 січня.

Звіти подаються щоквартально за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 Порядку.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

  • — відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом по субрахунку 652 на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;
  • — наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунку 652 у звітному кварталі.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до п. 2 статті 30 Закону України та п.4.5 Порядку за несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності по коштах Фонду, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається адміністративний штраф в розмірі та порядку, передбаченими чинним законодавством.

Директор Лисичанської міської  ВД ЛОВ ФСС з ТВП В. В. Масуліс