Чи оплачується листок непрацездатності і за рахунок якого фонду, якщо працівник у вихідний день потрапив в аварійну ситуацію в нетверезому стані (листок з приміткою: був у стані алкогольного сп'яніння)?

Чи оплачується листок непрацездатності і за рахунок якого фонду, якщо працівник у вихідний день потрапив в аварійну ситуацію в нетверезому стані (листок з приміткою: був у стані алкогольного сп’яніння)?

Згідно зі ст.36 Закону України від 18.01.2001р. № 2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон) допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням, не надається.

Причинно-наслідковий зв’язок між сп’янінням та травмуванням установлює комісія із соціального страхування підприємства, де працює потерпілий.

Саме комісія із соціального страхування, яка виконує свої функції відповідно до Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 р. № 25, після розслідування обставин та з’ясування причин нещасного випадку невиробничого характеру має аргументовано вирішити: надавати або відмовити в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» в процесі розслідування нещасних випадків невиробничого характеру беруться до уваги листок непрацездатності, пояснення потерпілого, свідчення очевидців, матеріали ДАІ, слідчих органів. Якщо травма невиробничого характеру сталася з вини інших юридичних або фізичних осіб, комісія із соціального страхування ініціює перед робочим органом відділення Фонду питання про відшкодування Фонду витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з травмою невиробничого характеру за рахунок винних осіб.

За статтею 35 Закону допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), незалежно від звільнення застрахованої особи в період утрати працездатності в порядку та розмірах, установлених законодавством.

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за місцем роботи в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 439.

 

В. В. Масуліс, директор Лисичанської міської ВД ЛОВ ФСС з ТВП