Вимоги до статуту громадського об'єднання

Управління юстиції інформує
29.01.2019

При створенні громадського об'єднання із статусом юридичної особи засновники на установчих зборах розробляють та затверджують статут. Цей статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками.

Для створення громадського об'єднання без статусу юридичної особи статут розробляти не обов'язково.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про громадські об’єднання» статут громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має містити відомості про:

* найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

* мету (цілі) та напрями його діяльності;

* порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

* повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни;

* періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об'єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв'язку;

* порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами (учасниками);

* порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;

* джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;

* порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання;

* порядок внесення змін до статуту;

* порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

У статуті громадського об'єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об'єднання, що не суперечать закону.

У статуті громадського об'єднання без статусу юридичної особи необхідно зазначати наступні відомості:

* найменування громадського об'єднання та за наявності - скорочене найменування;

* мету (цілі) та напрями його діяльності;

* порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів (учасників);

* повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об'єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об'єднання, та її заміни (для громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи);

* порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об'єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);

* порядок внесення змін до статуту;

* порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.

Внесення змін до статуту громадського об'єднання оформлюється шляхом викладення його в новій редакції. Статут підписується уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.

Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання.

Головне територіальне управління юстиції у Луганській області