Як отримати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань для проставлення апостиля

На сьогодні найбільш поширеним способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, запровадженого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (далі — Конвенція) від 1961 року.

Виходячи з положень Конвенції апостилем є спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах, що надходять від держав — учасниць Конвенції, та засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.

Вимоги щодо форми та проставлення апостиля визначені Конвенцією.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі — Закон) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр) — це документ в електронній або у випадках, передбачених Законом, у паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу — підприємця (у тому числі про взяття на облік в органах державної статистики та державної фіскальної служби, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а також про проведену реєстраційну дію.

Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостиля надається у паперовій формі посадовою особою територіального органу Міністерства юстиції України, на аркушах формату А4 (210×297 міліметрів) без використання спеціальних бланків з проставлянням підпису та печатки державного реєстратора.

Документами, які необхідні для видачі виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі для проставлення апостиля є:

1) запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру, відповідно до додатку 1 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10 червня 2016 року № 1657/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 червня 2016 року за № 839/28969;

2) документ, що підтверджує внесення плати за надання виписки з Єдиного державного реєстр у паперовій формі для проставлення апостилю у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно до частини четвертої статті 36 Закону;

3) документ, що підтверджує оплату послуги з проставлення апостиля у розмірі визначеному наказом Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1197/8518. Якщо заявник звільнений від сплати послуг з проставлення апостиля, він пред’являє посадовій особі територіального органу Міністерства юстиції України документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, з якого відповідною особою виготовляється копія та долучається до поданого запиту.

Виписка з Єдиного державного реєстру для проставлення апостилю надається протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

Виписка з Єдиного державного реєстру, копія запиту щодо надання такої виписки та документ про оплату послуги з проставлення апостиля або копія документа, що підтверджує право на звільнення від такої сплати, посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України передаються уповноваженій посадовій особі відділу державної реєстрації актів цивільного стану відповідного територіального органу Міністерства юстиції України для проставлення на такій виписці апостиля та надання її заявникові відповідно до Порядку проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 листопада 2015 року № 2268/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1419/27864.

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.