Звіт головного розпорядника бюджетних коштів служби у справа дітей Лисичанської міської ради, щодо використання бюджетних коштів у 2019 році

Про роботу структурних підрозділів
11.03.2020

Служба у справах дітей є самостійним виконавчим органом Лисичанської міської ради, яка розташована за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62, тел./факс (06451) 7-26-61.

Основною діяльністю служби є реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; розроблення і здійснення заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми.

Штатна чисельність служби у справах дітей Лисичанської міської ради станом на 01.06.2019 року складала 8 штатних одиниць.

У 2019 році на службу у справах дітей Лисичанської міської ради покладені функції головного розпорядника бюджетних коштів:

1. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 839 228,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 833 335,42 гривень, у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 673 042,37 гривень, видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0910160 по загальному фонду станом на 01.01.2020 відсутня.

2. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0913140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 71 500,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 71 500,00 гривень., видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0913140 по загальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

3. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0913112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 22 000,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 22 000,00 гривень., видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0913112 по загальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

4. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0916083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей — сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» по спеціальному фонду видатки затверджені у сумі 1 387 131,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 1 297 376,00 гривень, видатки виконано на 100 %. Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0916083 по загальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

5. По коду програмної класифікації видатків (надалі КПКВК) 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей» по загальному фонду видатки затверджені у сумі 2 871 540,00 гривень. Касові видатки по загальному фонду складають 2 871 535,00 гривень, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано коштів у сумі 1 780 585,00 гривень, видатки виконано на 100%.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 0913111 по загальному фонду станом 01.01.2020 відсутня.

Для проведення операцій з власними надходженнями спеціального фонду по КПКВК 0913111 є відкритий спеціальний реєстраційний рахунок, для проведення операцій із коштами спеціального фонду місцевого бюджету, на якому станом на 01.01.2020 року обліковується залишок 3 000,00 гривень.

Служба у справах дітей Лисичанської міської ради не є платником податку на додану вартість.

Протоколи про порушення бюджетного законодавства від органів Казначейства не надходили, фінансових порушень за звітний період не виявлено.

Додатково інформуємо: 13 березня о 14.00 у малій залі Лисичанської міської ради за адресою: м. Лисичанськ, вул. Грушевського, 7, планується публічне представлення звіту головного розпорядника бюджетних коштів служби у справах дітей Лисичанської міської ради щодо використання бюджетних коштів у 2019 році.

Начальник служби у справах дітей Світлана Логвіненко