Чи має право підприємець відмовити покупцю продати товар або надати послугу?

Захист прав споживачів
15.07.2019

До відділу споживчого ринку Лисичанської міської ради звертаються суб'єкти господарювання з питанням: «Чи можна відмовити споживачу у придбанні товару?». Здебільше підприємці посилаються на те, що покупець, наприклад, прискіпливий до якості продукції, пред’являє неодноразові вимоги щодо заміни товару, повернення коштів.

Підприємець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Це регулюється статтею 633 Цивільного кодексу України.

Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). Тобто просто так споживачеві щось не продати не можуть.

У разі необґрунтованої відмови супермаркетом від укладення публічного договору споживач має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою. Можна з того приводу звернутися до адміністрації магазину, або до суду.

Звертаємо увагу, відповідно до ч. 3 ст.700 Цивільного кодексу України, якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, - в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди.

Але, надавач (виконавець) побутових послуг має право на відмову у прийманні замовлень на побутові послуги, якщо він не може забезпечити належне їх виконання. Це передбачено п.10 Правил побутових послуг. Крім цього, враховуючи, що у ремонт приймаються взуття та одяг тільки в чистому вигляді, підприємці можуть відмовити громадянам у прийомі речей в ремонт.

Віддділ споживчого ринку Лисичанської міської ради