Податкова повідомляє

Модернізація державної податкової служби України – шлях до європейського рівня обслуговування платників податків.
Модернізація державної податкової служби України є складовою частиною реформування системи оподаткування, що здійснюється в межах реалізації пріоритетних завдань інституційного розвитку системи державного управління в Україні. Суспільство має відчути, що податкові органи працюють на громадян України, а не громадяни – на податкові органи. Кожний податківець повинен надавати кваліфіковані послуги платнику податків, допомагати уникати податкових правопорушень, зазначає начальник ДПІ в м.Лисичанську Ігор Корякін.
Головні завдання Проекту “Програма модернізації державної податкової служби України” – створення умов для забезпечення добровільного виконання платниками податків вимог податкового законодавства, повного та своєчасного надходження податків до бюджетів усіх рівнів, прозорості діяльності органів державної податкової служби та створення нової інформаційної інфраструктури державної податкової служби.
Зазначені в Проекті цілі буде досягнуто шляхом:
- вдосконалення податкового законодавства та методології адміністрування податків;
- вдосконалення системи подання та обробки податкової звітності;
- створення інтегрованої інформаційної системи державної податкової служби;
- вдосконалення системи обслуговування платників податків та підвищення прозорості діяльності органів державної податкової служби;
- реформування обліку та звітності.
З метою удосконалення системи обслуговування платників податків у ДПА України створено Інформаційно-довідковий центр на основі сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, автоматизовані системи якого дозволяють обробляти велику кількість звернень, що надходять з різних джерел – телефоном, факсом, поштою, Internet.
Пріоритетними напрямками роботи податківців є: упередження та руйнування схем незаконної мінімізації податкових зобов`язань, якісне консультативне обслуговування платників податків і безперервне навчання податківців. Особлива увага приділяється проекту модернізації правової служби ДПС України та остаточному впровадженню в Україні нової системи адміністрування ПДВ. Нагадуємо, що йдеться про автоматизацію процесів адміністрування податку на додану вартість, що на думку податківців має призвести до унеможливлення корупції, зокрема, через автоматизацію перевірок і виключення з цього процесу суб`єктивного людського фактору.
Проект модернізації правової служби – це перш за все створення єдиної інформаційної бази для податкових юристів в органах податкової служби усіх рівнів з електронною історією усіх супроводжуваних податківцями у судах справ, по друге – автоматизована система моніторингу супроводження справ у судах з боку податкових юристів.
За словами Ігоря Корякіна, створення сприятливих умов для платників податків у органах ДПІ при наданні звітності на даному етапі ДПА України пропонує можливість подання звітності платниками податків в електронному вигляді. Те, що раніш здавалося далеким майбутнім, уже зараз ми використовуємо щодня і дивуємося, як ми могли жити без цього раніш.
З кожним роком податкові органи обробляють усі великі обсяги інформації. Це зв'язано зі збільшенням числа платників податків, обсягом одержуваної від них і від різних органів і організацій інформації, що вимагає контролю й аналізу. Для ефективного застосування нових форм аналізу й автоматизованих методів контролю потрібно попереднє перетворення інформації в електронну форму.
Для виконання цих і інших задач програмою «Модернізації державної податкової служби» передбачене створення нової системи послуг платникові податків – прийняття звітності в електронному виді з метою мінімізації впливу людського фактора в процесі податкового супроводу платників податків. Подібна практика існує вже багато років у багатьох розвитих країнах світу.
Податкові органи пропонують два варіанти подання звітності в електронному виді:
- на дискетах, з паперовою копією документа;
- через мережу Інтернет, що дає цілий ряд переваг платникові податків.
Переваги подання звітності в електронному виді очевидні:
- платник податків заощаджує час на поїздки в податкову інспекцію (принцип «єдиного вікна»);
- програма формування електронної звітності дозволяє автоматично перевірити в звітних даних арифметичні і логічні помилки;
- підвищується швидкість обробки інформації в інспекціях і практично виключаються технічні помилки.
Правова основа для ділових відносин між органами податкової служби і платниками створена ЗУ від 22.05.2003р. № 851 «Про електронний документообіг», ЗУ від 22.05.2003р. № 852 «Про електронний цифровий підпис», Наказ ГНА України від02.05.2004р. № 297 «Про впровадження цифрового підпису в системі представлення податкової звітності платниками податків».
Реформування податкової системи України проходитиме у три етапи. Розробка та ухвалення Податкового Кодексу України – це результат другого етапу, терміни якого – 2008-2010 рр.
Другий етап – еволюційний розвиток податкової системи у відповідності з вектором сталого економічного зростання України на інвестиційно-інноваційній основі за рахунок:
- реформування основних податків: податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, з доходів фізичних осіб;
- введення податку на нерухоме майно;
- кардинальне реформування діючої системи платежів за природні ресурси та збору за забруднення навколишнього природного середовища;
- реформування методів адміністрування податків і зборів (обов’язкових платежів).
Податковий кодекс установлює зрозумілі і єдині для всіх суб'єктів господарювання правила поведінки. Це веде до створення стабільного бізнес-середовища в країні. У проекті кодексу цілком враховані рекомендації Всесвітнього банку. Він замінить біля двох тисяч існуючих нині нормативно-правових актів і забезпечить перехід до використання норм оподаткування як інструменту стимулювання підприємницької активності для підвищення конкурентноздатності підприємств. Мова йде про якісне обслуговування платників податків, утіленні філософії добровільної сплати податків. Сучасна податкова законодавча база повинна бути простою і ефективною. Крім того, Податковий кодекс забезпечить усунення прогалин у чинному законодавстві й облік норм, що забезпечують реальний законодавчий вплив на суб'єктів господарювання, що використовують схеми ухилення від оподаткування, мінімізації податкових зобов'язань.
Ми очікуємо якнайшвидшого прийняття економічної конституції України, тому що це вирішить проблеми, зв'язані з неоднозначним трактуванням окремих норм діючого законодавства. Після прийняття цього документу співробітництво податківців і платників податків зміцниться, підкреслює начальник ДПІ у м.Лисичанську Ігор Корякін.