До відома суб'єктів господарювання!

З 01.07.2013р. вводиться в дію Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. № 5403-17 (далі — Кодекс), згідно якого втрачає чинність Закон України «Про пожежну безпеку».

Відповідно до Кодексу початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі — декларація), а для суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику — також за наявності позитивного висновку за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом 10 днів з дня її надходження.

Декларація не подається:

1) на використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду;

2) орендарем об’єкта нерухомості (особою, яка використовує об’єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на цей об’єкт) за умови, що декларацію на об’єкт нерухомості зареєстровано власником.

Особи, які подали декларацію, несуть передбачену законом відповідальність за достовірність даних, зазначених у поданій декларації.

Разом з тим, згідно ст.3 Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу, суб’єкти господарювання, які діють на підставі дозволів на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об’єктів та об’єктів іншого призначення, впровадження нових технологій, передача для виробництва зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, виданих відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», зобов’язані подати до 1 січня 2014 року декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки відповідно до Кодексу.

Декларація у двох примірниках подається державному адміністратору Дозвільного центру м. Лисичанськ за адресою: вул. Сєвєродонецька, 62, каб.22, м. Лисичанськ, 93100, телефон: (06451) 7-32-46, 7-31-72.

Графік роботи державних адміністраторів: щоденно (крім суботи та неділі) з 8-00 до 17-00, п’ятниця з 8-00 до 16-00.