Легалізація праці - захищеність працівника та роботодавця

Необхідне зазначити, що одна з найгостріших проблем, що згубно впливає на економіку, загрожує національній безпеці і суспільній моралі, та особливо боляче б’є по трудових і громадянських правах осіб, це нелегальна зайнятість, тобто використання робочої сили без оформлення трудового договору між підприємцем — фізичною особою і найманим працівником.

Усвідомлюючи важливість цієї проблеми, більшість роботодавців працюють у законодавчому полі. Але є й такі, хто, намагаючись отримати якомога більший прибуток, ухиляючись від сплати податків, використовують працю громадян без належного оформлення трудових відносин та пропонують заробітну плату «в конвертах». Наймані працівники не завжди розуміють, що, погоджуючись на такі умови, вони позбавляють себе конституційного захисту.

Кожний працівник, який працює нелегально, повинен твердо усвідомлювати і реально знати, що давши згоду на «тіньові» стосунки із своїм роботодавцем, він тим самим обкрадає себе і свою сім’ю. Це виражається в тому, що «тіньовик» позбавляє себе прав користуватися соціальними державними пільгами (лікарняні, платні відпустки, страхові виплати у випадку трудового каліцтва, субсидії тощо). Час, коли відсутня офіційна заробітна плата, до трудового стажу не зараховується, а отже — це мала пенсія в майбутньому.

Кожному працівнику та роботодавцю слід знати, що їх трудові взаємовідносини регулюються Кодексом законів про працю України (надалі — КЗпП). Зокрема, статтею24-1 КЗпПУкраїни передбачено, що в разі укладення трудового договору фізична особа — підприємець повинен зареєструвати його в тижневий строк у місцевому центрі зайнятості. Період роботи за трудовим договором заноситься в трудову книжку працівника та засвідчується печаткою центру зайнятості. Трудовий договір захищає права найманого працівника, оскільки в ньому обумовлюється розмір зарплати, який має бути не меншим від її мінімального розміру; визначається тривалість робочого часу та перерви; визначаються вихідні дні, встановлюється тривалість щорічної оплачуваної відпустки.

Чому роботодавці повинні бути зацікавлені в оформлені трудових відносин? Оскільки трудовий договір є двосторонньою угодою між найманим працівником та роботодавцем, де право однієї сторони відповідає обов’язку іншої, використання «тіньової» зайнятості для роботодавця призводить до позбавлення права вимагати виконання роботи належним чином, підпорядкування найманого працівника внутрішньому трудовому розпорядку, режиму роботи, можливості покласти на працівника матеріальну відповідальність тощо. Працівник не підконтрольний роботодавцеві тому роботодавець не наділений владними повноваженнями і не вправі притягати працівника до дисциплінарної відповідальності.

Необхідне зауважити, що використання нелегальної робочої сили, не укладення чи несвоєчасна реєстрація трудових договорів між підприємцем та найманими працівниками є порушенням законодавства про працю, а це тягне за собою адміністративну відповідальність, передбаченою Кодексом України про адміністративне правопорушення (зокрема, ч.1 статті 41), а саме: накладення штрафу на роботодавця у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Головний державний інспектор праці Л.А.Власова