Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 22.07.2021

 Станом на 22.07.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 430 643,501 тис.грн., з них власних надходжень — 250 453,232 тис.грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 180 190,269 тис.грн., у тому числі:

Базова дотація — 62 076,666 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 481,961 тис.грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 106 934,300 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис.грн

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 049,666 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 202,954 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 427,472 тис.грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 043,349 тис. грн..

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 302 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 903,228 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 380 389,2 тис.грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 224 834,5 тис.грн., або 59,1 % від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 13 305,8 тис.грн., або 3,5 %;
 • — на соціальний захист населення — 11 183,5 тис.грн., або 2,9 %;
 • — на культуру і мистецтво — 16 106,4 тис.грн., або 4,2%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 6 289,9 тис.грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 54 363,7 тис.грн., або 14,3 %;
 • — на житлово-комунальне господарство — 47 418,9 тис.грн., або 12,5 %;
 • — на економічну діяльність — 4 697,2 тис.грн., або 1,2%;
 • — на іншу діяльність — 380,4 тис.грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис.грн., або 0,5%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 273 844,7 тис.грн., або 72,0% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 5 999,7 тис.грн., або 1,6%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 34 212,0 тис.грн., або 9,0%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 208,2 тис.грн., або 0,1%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 49 877,6 тис.грн., або 13,1 %;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис.грн., або 0,5%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 251,3 тис.грн., або 0,6%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 639,0 тис.грн., або 0,4%
 • — на продукти харчування — 6 556,1 тис.грн., або 1,7%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 3 592,2 тис.грн., або 0,9%;
 • — на інші видатки — 399,5 тис.грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 22.07.2021 року такі видатки складають 17 244,3 тис.грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 68,4 тис.грн., або 0,4% від загального обсягу витрат;
 • — будівництво об’єктів житлово-комунального господарства 92,5 тис.грн., або 0,5%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис.грн., або 0,1% ;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 729,3 тис.грн., або 4,2%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис.грн., або 12,6%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 6457,5 тис.грн., або 37,5%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2 тис.грн., або 34,6%;
 • — міжбюджетні трансферти — 1 745,1 тис.грн., або 10,1%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина