Звіт про виконання бюджету Лисичанської міської територіальної громади станом на 30.07.2021

Станом на 30.07.2021 до бюджету Лисичанської міської територіальної громади по загальному фонду надійшло всього доходів з урахуванням трансфертів 446982,838 тис. грн., з них власних надходжень — 262 873,816 тис. грн.

Всього трансфертів з державного та місцевого бюджетів — 184 109,022 тис. грн., у тому числі:

Базова дотація — 65 180,500 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об`єктів соціально-культурної сфери — 481,961 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 106 934,300 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості — 60,000 тис. грн

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 3 049,666 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції ( видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) — 1 202,954 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 1 427,472 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету — 814.919 тис. грн.

Інша субвенція з місцевого бюджету на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей — 2 043,349 тис. грн..

Інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області — 9, 302 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) — 2 903,228 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції — 1,371 тис. грн.

Касові видатки склали 399 548,9 тис. грн.

Iз загального фонду видатків витрати на освіту склали 232 334,0 тис. грн., або 58,1% від загального обсягу витрат:

 • — на охорону здоров’я — 13 894,1 тис. грн., або 3,5%;
 • — на соціальний захист населення — 12 092,9 тис. грн., або 3,0%;
 • — на культуру і мистецтво — 17 214,4 тис. грн., або 4,3%;
 • — на фізичну культуру та спорт — 6 596,1 тис. грн., або 1,7%;
 • — на органи місцевого самоврядування — 59 402,0 тис. грн., або 14,9%;
 • — на житлово-комунальне господарство — 50 967,9 тис. грн., або 12,8%;
 • — на економічну діяльність — 4 837,1 тис. грн., або 1,2%;
 • — на іншу діяльність — 401,5 тис. грн., або 0,1%;
 • — на міжбюджетні трансферти — 1808,9 тис. грн., або 0,4%.

За економічною структурою видатків спрямовано:

 • — на оплату праці з нарахуваннями — 287 680,0 тис. грн., або 72,0% від загального обсягу витрат;
 • — на виплату видатків із соціального забезпечення — 6418,1 тис. грн., або 1,6%;
 • — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв — 34 431,9 тис. грн., або 8,6%;
 • — на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку — 208,2 тис. грн., або 0,1%;
 • — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) — 53 372,4 тис. грн., або 13,3 %;
 • — на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів — 1 808,9 тис. грн., або 0,5%;
 • — на предмети, матеріали, обладнання та інвентар — 2 435,8 тис. грн., або 0,6%;
 • — на медикаменти та перев’язувальні матеріали — 1 698,9 тис. грн., або 0,4%
 • — на продукти харчування — 6 816,2 тис. грн., або 1,7%;
 • — на оплату послуг (крім комунальних) — 4 252,9 тис. грн., або 1,1%;
 • — на інші видатки — 425,6 тис. грн., або 0,1%.

Крім того, здійснювалися видатки за рахунок бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Станом на 30.07.2021 року такі видатки складають 18 015,6 тис. грн., у тому числі по галузі:

 • — на органи місцевого самоврядування — 110,3 тис. грн., або 0,6% від загального обсягу витрат;
 • — будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 92,5 тис. грн., або 0,5%;
 • — будівництво медичних установ та закладів — 3,9 тис. грн., або 0,1% ;
 • — розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) — 1 422,7 тис. грн., або 7,9%;
 • — реалізація проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах — 2173,4 тис. грн., або 12,0%;
 • — утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету — 6457,5 тис. грн., або 35,8%;
 • — внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання — 5974,2 тис. грн., або 33,2%;
 • — міжбюджетні трансферти — 1 781,1 тис. грн., або 9,9%.

Начальник фінансового управління Ольга Сапегина